Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 maj 2008

Smarteq förbättrar resultatet

Smarteqs omsättning under första kvartalet ökade med 21% men resultatutvecklingen var desto starkare.

Smarteq omsatte under årets första kvartal 28,3 miljoner kronor vilket är 21% bättre än motsvarande period i fjol då omsättningen landade på 23,4 miljoner kronor. Ökningen är främst en följd av bolagets framgång på marknaden för antenner till elmätare. Även försäljningen inom Automotive har ökat, främst inom lastvagnar. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till 2,8 (0,5) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10% (2%). Nettoresultatet förbättrades med 2,3 MSEK, från -1,0 MSEK till 1,3 MSEK. Ytterligare en order inom området automatisk fjärravläsning av elmätare, från Landis +Gyr, har erhållits. Avtalet omfattar 210 000 antenner för 390 000 mätpunkter och beräknas vara värt över 10 MSEK. Leveranserna har påbörjats under kvartalet. Smarteq har renodlat sin verksamhet till att helt fokusera på antennprodukter inom de utvalda kundsegmenten Automotive (Fordon), M2M (övrig industri) samt Mobile Communication (trådlös överföring av tal och data). Bolaget verkar på en marknad med underliggande långsiktig tillväxt. Marknaden drivs av en kombination av den snabba utvecklingen inom mobiltelefoni, fordonsindustrins behov av teknik för att möjliggöra alltmer avancerad kommunikation till och från fordon samt industrins ökande behov av trådlös kommunikation, M2M (Machine to Machine). Bolaget har under kvartalet förstärkt sina försäljningsresurser genom att etablera representation i USA och Tyskland. Smarteq är väl etablerad på marknaden för antenner till lastvagns-och personbilstillverkare. Flera av de stora tillverkarna är kunder till bolaget, ex vis Audi, Bentley, SAAB, Scania, Siemens VDO, Volkswagen, Volvo AB och Volvo Cars. På personbilsmarknaden har satsningen på kundanpassade lösningar med högre teknikinnehåll och krav på design börjat ge resultat och en fortsatt tillväxt väntas. Bolagets nyutvecklade inbyggda antenn för amerikansk satellitradiokommunikation, SDARS, levereras till Bentley’s samtliga modeller. Detta antennkoncept kommer att vidareutvecklas för att kunna erbjudas till övriga fordonskunder inom premiumsegmentet. Bolaget kommer under 2008 att lansera en ny antennplattform med multifunktionslösningar för lastbil. Det är främst inom segmentet övrig industri som de stora framtida tillväxtmöjligheterna bedöms finnas för Smarteq. Förutom att fler kommunikationsbehov kommer att behöva lösas i framtiden, pågår det en stadig utbyggnad av den tekniska infrastrukturen. Marginalerna på produkter inom detta område är betydligt högre än inom Automotive och priserna är inte utsatta för samma press. Det snabbast växande området inom övrig industri är M2M, Machine to Machine. Här återfinns bolagets snabbt växande affärer inom automatisk fjärravläsning av elmätare samt trådlösa larm. Inom detta kundsegment bedöms de mest betydande framtida tillväxtmöjligheterna finnas för Smarteq. Vidare ökar kommunikationen mellan maskiner och/eller utrustningar, M2M, kraftigt vilket ytterligare ökar behovet av avancerade antenner. Smarteq har tillsammans med sina AMR partners offererat antenner i ett antal projekt utanför Norden. Inom detta kundsegment finns aktörer som Telenor Cinclus, Kamstrup-Senea, Landis+Gyr, Acataris, Telvent mfl. Inom kundsegmentet mobile communication bedömer Smarteq att det finns en stark trend mot ökad användning av trådlös kommunikation av tal och data, som i många fall kan komplettera befintlig infrastruktur eller ersätta den helt. En trådlös infrastruktur kan byggas med lägre investeringar eller där nya investeringar i existerande trådbunden kommunikation inte längre är lönsam. I denna utbyggnad används flera olika tekniker och frekvenser såsom CDMA450, GSM, UMTS och WiMAX. Smarteq har utvecklade antennkoncept för samtliga dessa. Smarteq har även antenner för lokala trådlösa nätverk, WLAN. I Europa har en ny gemensam standard för ett digitalt kommunikationssystem för utryckningsfordon, TETRA, fastställts. Utbyggnaden har påbörjats i flera länder med antenner från Smarteq. Smarteq levererar även antennsystem för militära applikationer. Inom detta kundsegment har Smarteq kunder som Nowire, Nordisk Mobiltelefon, Malux, Ericsson, SAAB Defence och Flextronics.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1