Elektronikproduktion | 23 maj 2008

EIF och IM lämnar remissvar om sanktionsavgifterna

Nu har IM-föreningen och Elektronikindustriföreningen genom deras gemensamma VD Lena Norder, lämnat sitt remissvar till Miljödepartementet angående sanktionsavgifterna avseende producentansvaret.

Till Miljödepartementet Remissvar på förslaget om ändrade sanktionsavgifter avseende producentansvar Vi är mycket positiva till de förändringar som nu föreslås avseende sanktionsavgifterna. Förslaget möter på ett konstruktivt sätt de brister vi påtalat i tidigare framförd kritik. Med de föreslagna ändringarna blir reglerna rimliga och logiska. Vi värdesätter också att ett tidsfönster skapas mellan införandet av sänkningen av sanktionsavgifterna och straffansvaret för anmälningsplikt. Det är värdefullt att informationsbehovet påtalas i förslaget och vi förväntar oss att detta hörsammas av Naturvårdsverket. Vi hade hoppats att regelverket skulle kunna gälla retroaktivt, då många hunnit hamna i en svår ekonomisk situation och ber er beakta möjligheterna att finna en lösning för detta. Med vänliga hälsningar Lena Norder EIF och IM
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2