Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 maj 2008

Färre ingenjörer öppet arbetslösa

Arbetslösheten bland ingenjörer har fortsatt minska och är nu nere i 0,7 procent. Samtidigt deltar fler i olika åtgärdsprogram. Det visar en ny arbetsmarknadsrapport från Sveriges Ingenjörer.

Andelen medlemmar med ersättning från Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA) föll från 1,2 procent i april 2007 till 0,7 i april 2008. I antal innebär det en minskning från 1 067 till 645 medlemmar. Andelen har legat på nivåer strax under en procent sedan december 2007, och kröp i mars och april nätt och jämnt under de hittills lägsta nivåer som noterats under decenniet. "Samtidigt som ersättningsfallen minskat, har andelen medlemmar i någon form av arbetsmarknadsprogram ökat. Andelen är större för de äldre, och skillnaden mellan yngre och äldre har accentuerats jämfört med hösten 2007", säger Olle Dahlberg, arbetsmarknadsutredare på Sveriges Ingenjörer. De program som ökat är i första hand Jobb- och utvecklingsgarantin samt Nystartjobb. De svarar för cirka 60 procent, vilket är en fördubbling sedan augusti 2007. I april 2008 var andelen medlemmar i program totalt lika stor som andelen med ersättning från AEA. I samtliga åldersgrupper fortsatte andelen medlemmar med ersättning från AEA fortsatte att minska. Bland de yngsta (25-29 år) halverades andelen ersättningsfall jämfört med april 2007, vilket i sin tur var en halvering jämfört med april 2006. Andelen har därmed fallit snabbare än för någon annan åldersgrupp de senaste två åren, och är nu nere i 0,5 procent. I samtliga län, utom Västerbotten och Jämtland, minskade andelen medlemmar med ersättning från a-kassan också. Fem län tangerade en halv procents andel ersättningsfall: Kalmar, Halland, Västmanland, Dalarna och Västernorrland. I storstadslänen finns 55 000 (60 procent) av förbundets yrkesverksamma medlemmar anslutna till AEA. Av dessa uppbar 369 ersättning från kassan någon gång under april 2008, jämfört med 605 i april 2007.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-1