Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 maj 2008

Programmet klart för SEEs tillförlitlighetskonferens i höst

SEE(Scandinavian Electronics Event) anordnar i höst en tillförlitlighetskonferens. Nu är programmet klart.

Hög tillförlitlighet och god kvalité är två nyckelord inom produktion av elektronikhårdvara. Dessa begrepp har under de senaste åren framstått som allt viktigare och därmed också svåra att uppnå, speciellt när produktionen ställts om till blyfri. Få EMS- eller OEM- tillverkare har haft tid eller teknisk möjlighet att själv utföra relevanta tester. I och med ”Live Production” på mässan Elektronik/EP 08, där ett stort antal kretskort av två olika typer tillverkades med dokumenterad spårbarhet, uppstår dock en möjlighet att verifiera tillförlitligheten hos blyfria kretskort och dra slutsatser om vilka parametrar som är avgörande för att uppnå den perfekta blyfria lödfogen. På Tillförlitlighet 2008 kommer faktiska resultat av produktionen på Elektronik/EP 08 att redovisas med avseende på mönsterkortet, komponenterna och själva lödfogen samt visa vad en mindre lyckad produktion kan kosta i form av reparationer och förlorade kunder. "I vår relativt lilla värld av elektronikindustri är det inte endast viktigt att själva utföra kvalitetstester utan också få in internationella erfarenheter. Därför har vi bjudit in Werner Engelmaier, en internationellt erkänd expert på tillförlitlighet, för att han ska ge sin syn på skillnaden mellan den blyfria och den blyade processen. Werner, känd som ”Mr Reliability”, har 42 års erfarenhet av komponentteknik och förbindningsteknik och sitter bland annat som ordförande i IPC Product Reliability Committee. För alla delar inom kedjan, från elektronikkonstruktörer och CAD till ett färdigt kretskort via mönsterkort som krävs för att ta fram avancerade elektronikprodukter är detta ett gyllene tillfälle att få information för att kunna fatta verklighetsbaserade beslut så att framtida elektronikprodukter får en ökad livslängd", förklarar Stockholmsmässans projektledare Magnus Eriksson. Program 08.30 Registrering och kaffe 09.15 Inledning – Presentation av deltagare och föredragshållare Vid bristande tillförlitlighet på en lödfog blir kretskortet behäftat med ett allvarligt fel, men att upptäcka och reparera fel är förenat med höga kostnader, som försämrar konkurrenskraften. De kretskort som producerades under EP08 har genom sin spårbarhet gett branschen ett unikt tillfälle att verifiera tillförlitligheten hos blyfri elektronik. • Bakgrund till ”Tillförlitlighet 2008” • Vad kostar elektroniktillverkning? • Inom vilka områden läcker det mest? • Vilka möjligheter och hot innebär RoHS? Föreläsare: Lars Wallin, Lowek 10.15 Kaffe samt besök på utställningen 10.30 Förändring av mönsterkortet - ett måste vid blyfri lödning Grunden till en perfekt lödfog ligger i mönsterkortet och valet av basmaterial och ytbehandlingar. Vid ”RÄTT” val blir mönsterkortet en styrka för den blyfria processen och vid ”FELAKTIGT” val en svaghet. • Lageruppbyggnad och CAD • Material och ytbehandlingar • Resultat från EP08 och dess slutsatser Föreläsare: Lars Blomberg, Tonga Tonga 11.15 Internationella erfarenheter vid jämförelse av tillförlitliga blyfria lödfogar och de tidigare blyade? Werner Engelmaier redovisar sina rön och erfarenheter. • Vilka är konsekvenserna av blyfri lödning på mönsterkortet? • Vilka är konsekvenserna av blyfri lödning på komponenten? • Vilken blir elektronikproduktens totala tillförlitlighet vid blyfri lödning? Föreläsare: Werner Engelmaier, Engelmaier & Associates 12.30 Lunch samt besök på utställningen 14.00 Komponenter mycket känsligare vid blyfri lödning Många av de elektroniska komponenter som används i moderna elektronikprodukter är skapade för lödning i en blyad omsmältningsmiljö. Hur tillförlitliga är de efter att de genomlidit en eller flera blyfria processer? • Allmänna förutsättningar för komponenter i blyade respektive blyfria processer • Resultat från EP08 och dess slutsatser Föreläsare: Göran Wetter, Swerea/IVF 14.45 Innebär det ökade svårigheter att löda blyfritt? Den perfekta blyfria lödfogen är en kombination av många parametrar som i vissa fall inte är kompatibla och därmed undergräver den förväntade kvalitén på blyfria elektronikprodukter. • Allmänna förutsättningar • Resultat från EP08 och dess slutsatser Föreläsare: Lars Gunnar Klang, LGK Consult 15.30 Kaffe samt besök på utställningen 16.00 Konstruera framtida blyfria elektronikprodukter för en god tillförlitlighet Hur kan många kvalitetsproblem undvikas och bättre produkter sättas på marknaden? Föreläsare: Werner Engelmaier, Engelmaier & Associates 16.30 Slutsummering av tillförlitlighet och dess konsekvenser som ett resultat av LIVE PRODUCTION på Elektronik/EP08 16.45 Leverantörerna av maskiner och material till EP08 utfrågas av Lars Wallin om sin syn på framtida tillförlitlighet och kvalité. 17.15 Avslutning
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1