Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 maj 2008

Prevas i tätare samarbete med högskolorna

Prevas medverkar i projektet Hi5 som ska förbättra den industrinära forskarutbildningen vid Mälardalens högskola (MdH) och öka intresset för ingenjörsutbildningar.

I sitt samarbete med högskolorna skall Prevas bidra med erfarenhet och specialistkunskap och i gengäld kommer Prevas i tidig kontakt med framtidens IT-medarbetare samt de senaste rönen inom forskarvärlden. Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor med över 15 000 studenter och ett utbud med 60 program och 800 kurser. Institutionen för datavetenskap och elektronik vid MdH har startat projektet Hi5. MdH har fått 10 Mkr av den statliga myndigheten Vinnova för att driva projektet. Projektets syfte är att på olika sätt knyta industri och forskning närmare varandra och att få fler studenter att söka till ingenjörsutbildningar. Flera stora svenska företag är involverade i projektet, bl.a. ABB, Ericsson, Prevas och Volvo Construction Equipment. Prevas agerar mentorer för studenter, doktorander och forskare, erbjuder exjobb och föreläser om projektmetodik. Metodiken används i Prevas projektleveranser och vi föreläser redan idag om denna metodik på KTH och Uppsala Universitet. Prevas kommer bland annat att erbjuda studenterna att genomlysa genomförda projektlevereranser för att få idéer och komma med förbättringsförslag i en framtida leverans. Mentorskapet hjälper studenterna att koppla teori med praktik och ökar på så sätt studiemotivationen. Prevas hjälper speciellt gärna till med att även visa kvinnliga förebilder i form av systemutvecklare och projektledare inom IT-branschen. "Vi får möjlighet att tidigt stifta bekantskap med duktiga studenter. Dessutom får vi ett erfarenhetsutbyte där Prevas visar akademikervärlden verkliga problemställningar och MdH ger Prevas de senaste rönen inom forskarvärlden", säger Christer Ramebäck affärsområdeschef på Prevas. "Projeket ska bidra till att forskarutbildningen bättre anpassas till industrin. Området Industriell IT blir allt viktigare och jag är glad att Prevas, med sin specialistkunskap och erfarenhet inom detta område, medverkar i projektet", säger Ivica Crnkovic på MdH. Industriföretag lever idag i en stenhård global konkurrens. Ett långsiktigt, strukturerat arbetssätt med ständiga förbättringar av produktivitet och kvalitet är ett måste. Prevas har under många år arbetat ihop med industrin för att genomföra investeringar inom industriell IT i syfte att utnyttja potential till ökad produktivitet och kvalitet.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2