Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 maj 2008

Informationen viktig vid EuP-införande

När nu EU-direktivet EuP skall införas är det viktigt att man inte gör samma misstag som när RoHS-direktivet skulle implementeras. Det tycker myndigheterna som nu satsar extra hårt på information till branschen.

Energimyndigheten hade igår en hearing om det nya direktivet EuP(Energy Using Products). Branschföreingar och myndigheter samlades för att få information om hur implementeringen skall gå till och vad som kommer att krävas av de berörda parterna när det nya direktivet skall efterlevas. Man gick även igenom energimärkningsdirektivet och det pratades om märkningssystemen Energy Star och EU-blomman, liksom om hur de kopplas till Ekodesigndirektivet. EuP-direktivet trädde ikraft den 1 maj och Energimyndigheten ansvarar för arbetet med ekodesign i Sverige, tillsammans med andra myndigheter. Direktivet sätter krav på produktens energianvändning och miljöpåverkan under hela dess livscykel, det vill säga från utvinning av råvaror till återvinning och skrotning. Det kommer att komma fler hearings framöver och i den informationsprocess som nu satts igång bland annat Elektronikindustriföreningens styrelse engagerad. Vid hearingen igår närvarade bland andra Vidar Wernöe på Elektronikkonsult och Mikael Joki på Eskilstuna Elektronikpartner. ”Informationen är oerhört viktig i denna fråga. Det känns ändå som att Energimyndigheten har tagit tag i detta och förstått det. De vill nog inte göra om samma misstag som gjordes vid införandet av RoHS- och WEEE-direktivet”, berättar Mikael Joki för evertiq.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1