Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 17 augusti 2001

Digital Visions omsättning krymper

Digital Vision skriver i sin delårsrapport att nettoomsättningen under årets första sex månader uppgick till 29,2 (40,9) Mkr.

Det är en minskning med 38% jämfört med samma period föregående år. Orderingången under perioden uppgick till 41,0 (32,0) Mkr en ökning med 29%. Orderstocken per 30 juni 2001 uppgick till 26,0 (32,8) Mkr. Den ökning i orderingång som bolaget uppvisat under de första sex månaderna kommer från det amerikanska dotterbolaget. Från och med årets tredje kvartal förstärks försäljningsorganisationen i USA ytterligare med en person för att kunna bearbeta Amerikas östkust samt Chicagoområdet. Nästa generation bildbehandlingssystem, Valhall, har förhandsvisats på NAB-mässan i Las Vegas samt under roadshow i London, Paris och Tokyo. Bolaget skriver också att under den närmaste perioden kommer resultatet fortsatt att påverkas av arbetet med produktutveckling och effektivisering av bolaget. De första positiva signalerna av redan genomförda åtgärder börjar bli synliga. Bolagets orderingång visar en positiv tendens, vilket tyder på att arbetet med att förstärka försäljningsorganisationen har gett resultat. Idag visar dock marknaden en viss avmattning i den allmänna nedgång som råder. Enda undantaget är USA-marknaden. Läs hela delärsrapporten här.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1