Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 juni 2008

Anoto bildar joint venture med Hitachi Maxell

Anoto bildar joint venture med Hitachi Maxell och tar över produktionen av digital penna.

Anoto och Hitachi Maxell Ltd. tillkännager idag att de bildar ett joint venture bolag för den Japanska marknaden och överför ägarskapet av Hitachi Maxell’s digitala pennor till Anoto AB. Enligt kontraktet tar Anoto över fullt ägarskap, inklusive produktion, av Maxells digitala penna. Maxells digitala penna baserar sig på Anotos teknologi och immateriella rättigheter. Det nya joint venture bolaget, Anoto-Maxell K.K., kommer att sköta försäljning och distribution av digitala pennor på den japanska marknaden samt på vissa andra marknader i Asien. Alla andra marknader kommer att handhas av organisationerna i Lund eller i Boston, USA. Anoto-Maxell K.K. kommer att ägas till 19,9% av Hitachi Maxell och till 80,1% av Anoto. Verksamheten kommer att vara i full gång den 1 juli 2008. Vid samma tidpunkt överförs ägarskapet av Hitachi Maxells digitala penna. Joint venture bolaget stärker ytterligare samarbetet mellan Hitachi Maxell och Anoto inom området för digital penna och papper på den japanska marknaden då personal från Hitachi Maxell med expertis om den digitala pennan kommer att överföras till det nya bolaget. Detta kommer att tillföra Anoto värdefull kunskap och Anoto kommer att fortsätta driva produktionen av digitala pennor på samma sätt som Hitachi Maxell gjort tidigare. Möjligheterna för att kundanpassa lösningar kommer att öka. I och med kontraktet kontrollerar Anoto nu större delen av värdekedjan och kommer märkbart att öka sina möjligheter att möta kundernas behov och ytterligare korta tiden till kund. Sedan 2002 har Hitachi Maxell, Ltd. i Japan jobbat i nära samarbete med Anoto AB vad gäller utveckling av nya digitala pennprodukter. Genom åren har Hitachi Maxell utvecklat två generationer av pennan som har sålts världen över under Hitachi Maxells varumärke. Nyligen slutfördes utvecklingen av den tredje generationen, Hitachi Maxells första konsumentpenna, som kommer att lanseras i sommar. År 2007 startade Hitachi Maxell produktionen av en digital penna under Anotos varumärke. Detta utgjorde det första steget mot ett närmare samarbete vilket nu ytterligare förstärks med det nya joint venture bolaget. Anoto-Maxell K.K. har kontor i Tokyo och kommer att bestå av ca. 12 personer från Hitachi Maxells division för digital penna och Anoto Nippon K.K. Övrig personal från Hitachi Maxell kommer i ett övergångsskede arbeta för Anoto AB med produktion och utveckling av pennor. “Vi är väldigt nöjda över vårt ökade samarbete med Hitachi Maxell. För oss innebär det att vi inte längre är beroende av externa parter för att kunna erbjuda digitala pennprodukter i framtiden. Det gör det möjligt för oss att ta ett steg längre i värdekedjan och möjliggör även ett ökat fokus på att bättre kunna tillfredsställa behoven hos våra stora japanska partners”, säger Anders Norling, VD för Anoto. “Genom att samarbeta med Anoto kan vi lansera olika nya produkter”, säger Masaru Kamemoto, General Manager of Hitachi Maxell Digital Pen Division. “Vi är glada över att vara Anotos partner då vi går in på denna växande marknad och vi tror att den nya konstellation kommer att stärka Anoto-Maxell när det gäller att erbjuda värdefulla digitala pennlösningar till japanska kunder.”
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2