Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 juni 2008

Opcons dotterbolag REAC förvärvar danskt bolag

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons dotterbolag REAC har idag träffat en bindande avsiktsförklaring om att förvärva 100 procent av det danska bolaget Balle A/S.

Förvärvet ingår som en del i Opcons strategi att ge affärsområdet Mobility Products den starkare marknadsnärvaro som ansetts nödvändig för lönsam tillväxt samtidigt som det ger REAC möjligheter att växa och utvecklas med ett mer komplett produktutbud mot en strategiskt viktig kundgrupp inom ”health care”. "REACs storlek har tidigare utgjort en begränsning för lönsam tillväxt. Vi har redan idag en stark och tekniskt avancerad produktportfölj på en marknad som växer kraftigt. Redan före förvärvet räknade vi med en 20–procentig omsättningstillväxt i REAC under 2008. En följd av att orderbilden förbättrats avsevärt den senaste tiden, med växande beställningar från stora kunder som Permobil. Med det här förvärvet ökar vi tillväxttakten ytterligare samtidigt som en rad strategiska möjligheter för REACs framtida utveckling öppnas upp", säger Rolf Hasselström, VD och koncernchef Opcon AB. Det danska bolaget Balle A/S verksamhet omfattar utveckling, produktion och försäljning av produkter inom hjälpmedelsområdet såsom lyftanordningar för rullstolar, sängar osv. till framstående kunder inom främst ”health care”-området. Bolaget har 16 anställda och säljer till den danska, holländska, tyska, franska, italienska och amerikanska marknaden. Under de senaste åren har bolaget haft en årlig omsättningstillväxt på runt 20 % där omsättningen för det brutna räkenskapsåret 06/07 uppgick till 14,5 MDKR med ett positivt resultat. "Vi ser stora synergier i den här affären där såväl produkter som kunder nästan uteslutande kompletterar varandra samtidigt som REACs produkter kan integreras i en hel del av de danska produkterna. Det skapar samtidigt den marknadsnärvaro som behövs för att orka stå på egna ben på den här intressanta och växande marknaden, säger Rolf Hasselström", vd och koncernchef Opcon AB.
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1