Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 juni 2008

Nya IPC-standarder

IPC har släppt tre nya standarder som bland annat konstruktörer kan ha nytta av i sitt designarbete.

IPC-4811 – ”Specification for Embedded Passive Device Resistor Materials for Rigid and Multilayer Printed Boards”. Detta dokument beskriver material som kan användas för tillverkning av inbyggda passiva motstånd på färdiga kretskortssubstrat. Den innehåller information om allmänna beteckningar och tillhörande egenskaper av inbyggda passiva motstånd. Dokumentet skall användas som en kvalifikations- och överensstämmelsestandard för designers och användare vid konstruktionen eller tillverkning av kretskort som innehåller dessa EPD-materialen. Detta dokument innehåller materialbenämning, överensstämmelse, kvalifikationer (karakterisering) och kvalitetssäkring. Detta dokument bör användas tillsammans med både IPC-2000-serien design och IPC-6010-serien kompetens och prestanda. IPC-4781 – ”Qualification and Performance Specification of Permanent, Semi-Permanent and Temporary Legend and/or Marking Ink”. Branschens första specifikation för utvärdering av märkfärgmaterial för bestämning av acceptansen för användning på ett standard-PCB. IPC-4781 ger täckning för vidhäftning, materialkvalificering och provning, resistenser på lösningsmedel, för resistens mot blyfria lod och elektriska krav. IPC-4562A – ”Metal Foil for Printed Board Applications”. Denna specifikation omfattar metallfolier som stöds av överföringsfilmer och rotlös folie som lämpar sig för användning i endast PCB samt adresserar kraven för upphandling av samma metallfolie. Om inte annat avtalats mellan användare och leverantör (AABUS) så ska metallfolie anses godkänns så länge som kraven i produktspecifikationen är uppfyllda. IPC-standardena finns i Sverige tillgängliga via IPC eller dess distributörer Swentech och Scanditron.
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2