Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 juni 2008

Ny EU-myndighet i Helsingfors får REACH-ansvar

Säkrare kemikalier blir uppgiften för ny EU-myndighet som skall ligga i Helsingfors.

Europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors ska informera om kemikalier och se till att de används på ett säkert sätt. Att ersätta 40 olika kemikalielagar med ett övergripande EU-system – det är den tuffa arbetsuppgift som den nya Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) står inför när den nu inleder sin verksamhet. Myndigheten ska genomföra REACH-förordningen English för att se till att kemikalier används på ett ansvarsfullt sätt och inte skadar konsumenterna eller miljön. Dessutom ska man upprätta ett fullständigt register med uppgifter om alla kemiska ämnen som tillverkas i eller importeras till EU. Det är mycket viktig information som tidigare inte fanns tillgänglig.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1