Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 juni 2008

Saab tar gymnasiesamarbetet längre – startar eget gymnasium

Saab startar nu ett eget gymnasium i Arboga för stimulera tillväxten av teknikintresserade studenter och framtida medarbetare.

Saab vill göra något åt ingenjörsbristen och startar därför ett teknikgymnasium i Arboga. Saab går även in med resurser och engagemang i förskolan och grundskolan för att stimulera barns teknikintresse i hopp om att de i framtiden skall välja teknikinriktade utbildningar och yrken. I höst ska man kunna söka till Saabs tekniska gymnasium i Arboga, som drar igång hösten 2009. 16 platser per årskull kommer inledningsvis att beredas för den specialiserade utbildningen. ”Det här är ett framåtblickande och oerhört viktigt initiativ som på 5-7 års sikt ska utgöra vår bas för nya, anställningsbara ingenjörer. Vi bygger upp och deltar i verksamheten, tar plats i styrgruppen och ställer krav”, säger Saab Aerotechs affärsenhetschef Lars-Erik Wige i ett pressmeddelande. Utbildningen bygger på Gymnasieskolans teknikprogram men utöver de obligatoriska delarna kommer eleverna att studera specifika ämnen som flygteknik, övervakning och spaning, med Saab-medarbetare som lärare. ”Vi räknar med att se effekterna först om tio år, och därför är uthållighet en av hörnstenarna i projektet”, säger Gunilla Fransson, affärsenhetschef på Saab Communication
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1