Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 juni 2008

Effektiviseringsarbetet ger fortsatt stabil tillväxt för Kitron

Kitron går bra just nu och bolagets arbete med produktionseffektiviseringar ger utrymme för ytterligare stabil tillväxt för bolaget som inte på något sätt känner av någon vikande efterfrågan, tvärtom ser orderläget starkt ut med en orderreserv på ca 1 miljard norska kronor.

”Det ser väldigt bra ut just nu. Orderläget är mycket starkt och vårt arbete med effektiviseringar ger goda resultat och det syns ju i siffrorna”, säger en nöjd Kitron VD, Jörgen Bredesen till evertiq. Lönsamheten har nu förbättrats inom hela koncernen. ”Nu har vi kommit upp i bra lönsamhet, även i Sverige. Tidigare hade vi en situation där Jönköping gick bra men det gick sämre i Karlskoga och Flen. Vi hade bland annat en stor ingenjörsstab som vi hade svårt att få lönsamhet i men idag har vi god lönsamhet i alla delar av koncernen”, berättar Jörgen Bredesen för evertiq. Jörgen Bredesen berättar för evertiq att orderläget ser bra ut och att efterfrågan ökar. Inom försvar- och marinsegmentet ökar Kitron kraftigt. Likaså inom medicin och industri och även inom fordonsindustrin har Kitron en hel del på gång. Data- och telekomsegmentet har däremot nästan ingen tillväxt alls. De stora problem som drabbat de större kontraktstillverkarna har mycket handlat om telekomrelaterade produkter men därifrån känner inte Kitron av någon påverkan. ”Vi verkar inte vara lika exponerade av nedgången som många av våra konkurrenter är eftersom vi verkar inom andra segment”, berättar Jörgen Bredesen. När evertiq pratade med Jörgen Bredesen i vintras så meddelade han att koncernen led brist på produktionskapacitet. ”Vi har ingen kapacitetsbrist idag. Kapaciteten kommer inte att utgöra någon flaskhals”, berättar Jörgen Bredesen. ”Vi har jobbat enormt mycket med LEAN, 5S och supply chain management och vi har arbetat med våra inköp. Vi har både använt intern kompetens men även hyrt in externa resurser till detta. Vi har använt en svensk konsult, Mattias Andersson”, berättar Jörgen Bredesen för evertiq. Mattias Andersson på MTEK har varit med och hjälpt Kitron i sitt arbete med att öka produktionseffektiviteten. Inledningsvis har det handlat mycket om Litauen men detta arbete kommer att fortgå tills hela koncernen gåtts igenom. ”Nu har det varit mycket fokus på Litauen men alla fabriker skall gås igenom”, berättar Jörgen Bredesen för evertiq. Fokus för Kitron är dels organiskt tillväxt men också tillväxt via förvärv. Trots frigörande av resurser i Litauen kommer Kitron att utöka sin kapacitet i Litauen. Detta arbete beräknas vara klart i augusti. ”Fokus kommer att ligga på tillväxt i lågkost. Vid sidan av våra investeringar i Baltikum så kommer även Asien att vara intressant. Vi har arbetat upp goda relationer både med befintliga och nya kunder och signaler vi får från dessa ger stöd åt våra planer på tillväxt”, berättar Jörgen Bredesen för evertiq. ”Inom nästa 12-månadersperiod är nog en rimlig tidsram för detta”, säger Jörgen Bredesen till evertiq.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2