Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 juni 2008

BB Electronics investerar i en ny Fuji-lina

EMS-tillverkaren BB Electronics investerar i ny produktionsutrustning.

BB Electronics har köpt Fuji AIM-maskiner av Cyncrona som totalt skall leverera sju maskiner till BB Electronics fabriker. Tre AIM-maskiner installeras på BB Electronics tillverkningsenhet i Suzhou, Kina, och lika många på den i danska Give. Ytterligare en placeras på deras Technology Centre i Horsens, för att höja kapaciteten och flexibiliteten vid protoptyptillverkning. Bakgrunden är bland annat att säkra en mer enhetlig produktion från fabrik till fabrik, för att öka flexibiliteten i leveranserna och kvaliteten i produkterna. "Det förpliktigar att vara Danmarks och en av Nordens största EMS-tillverkare. Investeringen betyder, att verksamheten teknologiskt ligger i framkant och lever upp till kundernas behov av monteringsteknologier och kvalitet många år framåt", förklarar BB Electronics CEO Knud Andersen. Jan Petersen på Cyncrona i Danmark har samordnat affären, som innebär ett genombrott för Fuji AIM på den danska EMS-marknaden. "De såg vad Fuji kunde erbjuda med sin AIM-plattform och såg det som en form av framtidssäkring", säger Jan Petersen.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1