Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 23 juni 2008

Nujira ökar verkningsgraden<br>i basstationernas slutsteg

Nujiras nya modul ökar verkningsgraden rejält i basstationernas rf-slutsteg.

Cambridgeföretaget Nujira har tagit fram en modul som ökar verkningsgraden hos radiobasstationernas rf-slutsteg. Med ökande krav på extrem linjäritet för slutstegen följer normalt dålig verkningsgrad. Idag kan ca 20% verkningsgrad nås så förbättringspotentialen är stor. Med den DC/DC-konverter som Nujira tagit fram kan slutstegets matningsspänning anpassas bättre till rf-signalens envelop. Detta kan med rätt teknik ge 45% verkningsgrad. Tekniken som kallas HAT skyddas av 50 patent. Företaget planerar också använda tekniken till digital-TV-sändare och senare i mobiltelefoner.
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1