Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 juni 2008

EIF: "Det faller ingen skugga över regeringen"

Vidar Wernöe, styrelseledamot i EIF vill berömma Energimyndigheten och Regeringen för deras arbete i och med införandet av EuP-direktivet.

När RoHS-direktivet skulle införas var det stort missnöje i branschen över hur myndigheterna skötte informationsspridningen. Myndigheterna har nu tagit åt sig av kritiken och även om Elektronikindustriföreningen framfört sina synpunkter ett antal gånger när EUs implementeringsförslag skickats ut, så faller ingen skugga på den svenska Regeringen och berörda myndigheter. "EuP-direktivet är i grunden ett bra direktiv. Att elektronikprodukterna framöver blir mera energieffektiva och miljöanpassade är positivt. Kritiken kring de konkreta genomförandeåtgärderna är att det är luddigt vilka produkter som ingår, att man kan få flera implementationstidspunkter för samma produkt och att löptiden för att genomgöra lagkraven är alldeles för korta. Utöver detta har vi haft synpunkter på hur man underlätta implementeringen för SME-företagen. Vi har hittills haft en mycket bra dialog med både Energimyndigheten och Näringsdepartementet i det här arbetet", berättar Vidar Wernöe för evertiq. Den första genomförandeåtgärden kring standby och off-mode ska beslutas om i EU den 7 juli. I det förslag som nu kommer finns kravet att produkterna som sätts på marknaden i slutet av år 2009 måste uppfylla kraven. "För att klara kraven måste produkterna konstrueras om. Som förslaget nu ligger kommer många företagare att göras till ofrivilliga brottslingar då man inte kommer hinna klart i tid. Alternativet är att CE-märket faller och att man därför inte kan sälja sin produkt. Den korta implementationstiden är inte realistisk något vi är stärkt kritiska till. Här hoppas vi att den svenska Regeringen agerar och röstar nej till förslaget", avslutar Vidar Wernöe.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2