Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 juni 2008

Replisaurus blir tillverkare av produktionsmaskiner

Replisaurus i Kista köper företag och blir tillverkare av produktionsmaskiner.

Replisaurus som tagit fram en ny process för att lägga ett lager metalledare på halvledarkretsar, köper franska SET. Företaget är tillverkare av bonders till halvledarindustrin och passar i Replisaurus strategi att inte enbart sälja sitt processkunnande utan att också bli maskintillverkare. På detta sätt kan företaget tillhandahålla hela tillverkningsprocessen i ett paket. Företaget växer nu från 19 till 74 anställda. Processen, som Replisaurus kallar ECPR, fungerar genom att en stämpel med elektrolyt trycks mot substratet och metall läggs på eller avlägsnas elektrolytiskt. I större skala sker detta vid mönsterkortstillverkning, men Replisaurus har lyckats att få processen att fungera i mikroskala. Ledarbredden blir ett par μm och höjden 2 till 10 μm med hög precision. Processen ersätter ett antal processteg och eliminerar användandet av miljöskadliga lösningsmedel.
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2