Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 juni 2008

Termisk simulering som hjälpmedel vid konstruktion

Termisk simulering används ofta vid konstruktion av nya produkter.

Mobiltelefoni driver utvecklingen för temperaturtåliga lösningar och då blir termisk simulering blir allt vanligare. Termisk simulering blir alltmer ett hjälpmedel för kylning vid konstruktion av nya produkter. En modern mobiltelefon har ofta en 3,2 megapixels kamera, videokamera, mp3-spelare och webbrowser. Alla genererar värme, samtidigt som krav på allt mindre storlek ska tillgodoses. Dessutom har konstruktörerna svårt att mäta hur bra deras konstruktion avger värme. Termoelement kan till exempel fungera som kylflänsar och påverka mätning på små värmekällor som då blir felaktig. Här kan termisk simulering vara ett bra hjälpmedel och ge noggrannare mätvärden än ren probmätning. Eftersom mobiltelefonrelaterade konstruktioner sällan har fläktar och begränsat med lufthål måste noggrann uppskattning av materialens egenskaper till för att förutse vilken temperatur som kan uppstå vid användning. Traditionella beräkningar av termisk resistans följt av fysiska test stämmer ofta dåligt med hur produkten ser ut i färdigt skick och hur den används av konsumenten. Andra värmekällor påverkar ofta i brukarens miljö och även hur produkten förvaras eller monteras. Program för termisk simulering hjälper att analysera värmeledning, konvektion och värmestrålning. Dessa egenskaper skiljer sig i mobila tillämpningar jämfört med stationära tillämpningar. Utseende, orientering och design av mönsterkort och dess komponenter, inneslutning, förväntade egenskaper hos omgivningen, materialegenskaper, termisk kvalitet och strålningsegenskaper tas alla med i beräkningen. Mest värme avger oftast halvledarkomponenter. Det är dock viktigt att ha i minnet att simulering har begränsningar, inte minst i de indata som används. Data för egenskaper hos mindre vanliga material kan vara svårt att finna och man får ofta ta till kvalificerade gissningar. Metoden hjälper till att optimera konstruktionen långt innan prototypstadiet.
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1