Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 02 juli 2008

Renässansen för svartoxid i mönsterkortsproduktion

Svartoxid på väg tillbaka i mönsterkortsproduktion på grund av vässad process.

Länge har det sagts att mönsterkortsindustrin inte längre tar några tekniksprång utan utvecklas i stilla takt. Försök att lansera nya processer på marknaden har ofta resulterat i en förnyelse av det "etablerade". Det är därför inte förvånande att den kemiska processen svartoxidation för att producera bondingskikten är på uppåtgång vid tillverkningen av multilayerkort. Den alternativa processen för bondningsskikt som under de senaste åren ofta har använts är inte är lika tillförlitlig som den klassiska svartoxidations-processen, varken med avseende på de sammantagna kraven som måste uppfyllas, men inte heller inom alla delområden som till exempel laserborrning. Det finns därför goda skäl att svartoxidation just nu gör en sensationell comeback på grund av dess tillförlitlighet och kvalitet. HMS Höllmüller har kontinuerligt förbättrat sin utrustning för svartoxidations-processen och standardiserat den så mycket som möjligt inom HMS ComTechs produktsortiment. Kärnan i processen är en titan-modul som gör det möjligt att köra mönsterkorten vid högre temperaturer. Detta resulterar i bättre adhesion och ger en homogen yta. Men för lyckat resultat under produktion är utformningen av produktionslinan som helhet det avgörande, vilket HMS "Total System Concept" sägs klara. Företaget menar att HMS Black Oxide utrustningen ger snygga, repfria ytor och att rosaring-effekten minskas betydligt.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2