Annons
Annons
Annons
Annons
Bild: BWM AG Elektronikproduktion | 03 juli 2008

Autoliv och Acreo med i FoU-projekt för att utveckla ett billigt infrarödsystem till bilindustrin

Autoliv, Acreo och KTH är med i ett Europeiskt FoU-projekt som har bildats för att utveckla ett billigt infrarödsystem till bilindustrin som ska minska antalet olyckor på vägarna.

Sex av Europas ledande företag och forskningsinstitutioner har gått samman i det strategiska forskningsprojektet "Infrared Imaging Components for Use in Automotive Safety Applications ICU". ICU syftar till att ta fram prototyper till ett billigt infrarött system som kan se en fotgängare eller djur på vägen nattetid. Det infraröda bildsystemet kommer att utvecklas för att ge högkontrastbilder av varma (levande) objekt helt oberoende av omgivande ljus och förväntas avsevärt öka säkerheten på vägarna. Får vi ett sådant system i våra bilar kommer det att minska olyckor där fotgängare, cyklister och djur är inblandade. "Förutom tillämpningar inom fordonsindustrin kommer det också att finna användning i säkerhet, övervakning, processautomation, termografi, detaljhandel och smarta byggnader", säger Tom Krekels från Umicore. Det infraröda night vision-systemet kommer att bestå av flera delkomponenter. Utvecklingen kommer att fokusera på de två största kostnaderna, den infraröda sensorn och en infraröd lins. Var och en av dessa komponenter och deras samverkan utgör en betydande vetenskaplig och teknisk utmaning. "Den viktigaste utmaningen av alla är dock att uppnå optimal prestanda till lägsta kostnad, så att det infraröda bildsystemet blir överkomligt för alla och att det kan integreras i stora volymer", säger Frank Niklaus, samordnare för KTH och ICU projektet.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1