Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 juli 2008

Ericssonchefer kan få fängelse

De fem Ericssoncheferna fabricerade fakturor så bolaget slapp betala flera miljarder kronor i skatt, anser åklagaren.

Om hovrätten går på åklagarens linje kan cheferna bli dömda till fängelse. Rättegångarna i tingsrätten och hovrätten gäller Ericssons miljardutbetalningar till hemliga handelsagenter åren 1998 -1999. Under Ekobrottsmyndighetens granskning av företagets alla utbetalningar i början av 2000-talet fanns först misstankar om att det handlade om mutor. Åtalen som väcktes 2005 begränsades dock till att omfatta försvårande av skattekontroll. Det handlar om 3,7 miljarder kronor som bolaget betalade ut till 33 olika serviceföretag och betalningsförmedlare för att få beställningar på telekomutrustning från olika länder i världen. Rättegångarna gäller cirka 400 fakturor för bland annat sponsrings- och marknadsföringsaktiviteter. Enligt chefsåklagaren Lage Carlström har de fem Ericssoncheferna med hjälp av fabricerade fakturor och genom ett sinnrikt system försvårat skattekontrollen av Ericsson. Ericsson har medgivit att man inte haft tillräcklig kontroll över sina betalningssystem och att detta kan ha missbrukats av några personer. Bolagets ekonomiansvariga hävdar samtidigt att Ericsson vid den aktuella tiden omsatte 215 miljarder kronor. Varje dag skickade företaget ut 600 fakturor och tog emot 1 000 fakturor. De misstänkta Ericssoncheferna hela tiden försvarat sig med att utbetalningarna följt normala internationella affärsmetoder. Ericsson har av sekretesskäl vägrat berätta vem som i slutändan fått några pengar. Svea hovrätt avkunnar sin dom 10 juli och Ericssoncheferna riskerar fängelse för skattebrott om domstolen går på åklagarens linje.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-2