Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 augusti 2001

Ökad förlust för Axis

Axis omsättning för halvåret uppgick till 353 Mkr (320). Rörelseresultatet för delårsperioden blev -122 Mkr (-113). Rörelseresultatet för det andra kvartalet var -50 Mkr (-57).

Axis skriver i sin delårsrapport att Konjunkturavmattningen påverkar i stort sett samtliga marknader, särskilt den amerikanska och den japanska. Trots detta kan Axis visa försäljningstillväxt framför allt i Europa jämfört med föregående kvartal. Bland annat har de nya distributörer som kontrakterats stor betydelse för försäljningen. Positiva tendenser finns dock även i USA där Axis försäljningsutveckling visar tecken på stabilisering med ökat fokus på kamera- och videoprodukter. Axis har genomfört ett åtgärdsprogram, som bland annat innebär en personalreducering om 15 procent, under perioden som belastar rörelseresultatet för andra kvartalet med 20 Mkr. De under perioden genomförda strukturåtgärderna innebär tillsammans med åtgärdsprogrammet en rörelsekostnadsminskning med mer än 100 Mkr på årsbasis från och med tredje kvartalet 2001. Läs hela delårsrapporten här.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2