Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 08 juli 2008

"Nya RoHS kommer att få förödande konsekvenser"

De ämnen som föreslås ingå i nya RoHS av tyska Öko-Institutet kommer att få förödande konsekvenser för små och medelstora företag inom svensk (och europeisk) elektronikindustri, skriver Eric Östlund och Lars-Gunnar Klang från Elektronikindustriföreningen i ett brev till IPC.

Redan det nuvarande RoHS-direktivet har allvarliga konsekvenser för den svenska elektroniska tillverkningsindustrin. Ju högre smälttemperatur som krävs för de blyfria legeringarna desto större investeringar i lödningsutrustning och högre energikostnader samt osäkerhet i långsiktig tillförlitlighet i svåra miljöer, skriver Eric Östlund och Lars-Gunnar Klang. Förslaget från Öko-Institutet för ett förbud av vissa (eller alla) organiska klor- och bromföreningar kommer att omfatta sådana vitt skilda ämnen som TBBPA, PVC, epoxihartser (lim, lacker och plaster) och flussaktivatorer. Nästan alla laminat innehåller epoxihats med flamskyddsmedlet TBBPA, som betraktas som icke-giftigt och godkänt för användning enligt REACH. Eftersom ingen drop-in ersättning finns kommer ett förbud att kräva ombyggnad, omkvalificering och omcertifiering av alla produkter. Detta skulle kosta miljarder euro bara i Sverige, för att inte nämna de belopp som kommer att krävas i resten av EU och globalt. Detta utan några miljömässiga eller hälsomässiga fördelar, men med stor osäkerheter beträffande miljö- och hälsoeffekter samt produkternas tillförlitlighet med ersättningsämnen som inte testats. Ju högre lödningstemperaturer som behövs för blyfri lödning i kombination med den högsta tillåtna temperaturen för komponenterna desto smalare processfönster jämfört med pre-RoHS. Flussmedlen som används för lödning innehåller oftast organiska halogenföreningar som aktivatorer. Ett förbud för dessa halogenföreningar kommer att minska processfönstret ytterligare och troligen kräva lödning i inert atmosfär (som återigen kräver investeringar i ny lödningsutrustning). Ett alltför snävt processfönster kommer att öka antalet otillfredsställande lödningar och äventyra tillförlitligheten av dessa och därmed hela den färdiga produkten. Liksom det första ROHS-genomförandet, kommer ett utökat RoHS att spridas till industrier utanför RoHS-direktivet. Tillverkare av produkter där lång livslängd och hög tillförlitlighet krävs, t.ex. inom energi- och transportsektorerna, måste köra RoHS-kompatibelt parallellt med sina mogna, väletablerade processer. Leverantörerna i dessa sektorer måste kunna garantera funktionaliteten och har inte råd att använda oprövade metoder och material, särskilt för produkter som används i den hårda miljön som finns i transportindustrin. Om de föreslagna förbuden blir verklighet kommer det att orsaka en enorm kostnadsökning, vilket slår på slutanvändarens pris, orsaka allvarliga ekonomiska problem för små och medelstora företag (hel del företag riskerar att gå i konkurs och därmed öka arbetslösheten), minska konkurrensen på marknaden och också allvarligt bromsa produktutveckling och allt detta utan att nå några miljömässiga fördelar alls, avslutar Eric Östlund och Lars-Gunnar Klang från Elektronikindustriföreningen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2