Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 juli 2008

Micronic redovisar svagt andra kvartal 2008

Svag kvartalsrapport från Micronic tyder på svajig marknad.

Orderingången för Micronic uppgick under första halvåret 2008 till 96 (97) MSEK, varav under andra kvartalet 46 (38) MSEK. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -127 (-214) MSEK. Under andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till -85 (-106) MSEK. Orderstocken var vid första halvårets utgång 296 (178) MSEK och omfattar enbart system. Vid utgången av 2007 uppgick orderstocken till 332 MSEK. Framtidsutsikterna för innevarande år kvarstår oförändrade, innebärande en bedömning att försäljningen under 2008 kommer att överstiga försäljningen 2007. “Omsättningen för första halvåret stannade på samma nivå som föregående år och är en följd av den svaga marknadssituationen som hållit i sig även under 2008” säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB. ”Utnyttjandegraden av installerade mönsterritare är på en hög nivå. Detta innebär att företaget förväntar sig att marknaden för mönsterritare återhämtar sig. Halvledarmarknaden, som varit mycket svag sett ur perspektivet mönsterritare, visar nu tecken på återhämtning. Vi får förfrågningar på Sigma-system för volymproduktion för tekniknoden 65 nm och däröver, vilket är i linje med vår syn på halvledarmarknaden. Industrin ser nu andra alternativ att minska produktionskostnaderna än enbart genom att avancera till nästa tekniknod. En del i denna strategi är att investera i högproduktiva laserritare för att sänka kostnaden för fotomaskerna” avslutar Sven Löfquist.
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-2