Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 juli 2008

PKC växer vidare

PKC ökade sin omsättning under den första halvan av 2008 med drygt 20% och det är elektroniktillverkningen som växer snabbast i koncernen.

Den finska kontraktstillverkaren PKC består till större delen av kablagetillverkning men bolagets satsning inom elektroniktillverkning fortsätter och det är inom detta område som omsättningen vuxit snabbast hittills i år. PKCs omsättning växte under årets första sex månader med 20,9% till 173,7 miljoner euro. Under andra kvartalet ökade omsättningen med 20,2% till 88,6 miljoner euro. Även resultatet förbättrades under perioden. Rörelseresultatet under första halvåret landade på 19 miljoner euro och vinsten före skatt landade på 17,1 miljoner euro(13,8 miljoner resp 13,2 miljoner). Under andra kvartalet landade rörelsevinsten på 9,6 miljoner euro. Under det andra kvartalet stod kablageverksamheten för 78,2% av den totala omsättningen och elektronikverksamheten stod för resten. Under det första halvåret stod kablageverksamheten för 79,8% av den totala omsättningen. Dess del av omsättningen minskar men är alltså fortfarande dominerande. Kablageverksamheten bidrog under första halvåret med 5,1 miljoner euro i den totala rörelsevinsten elektronikdelens del blev 4,5 miljoner euro i den totala rörelsevinsten.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1