Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 juli 2008

Läget i Storbritannien? Hur är klimatet för den brittiska EMS-marknaden?

Likt den svenska elektronikindustrin så har det i Storbritannien under de senaste åren pågått en förändring. Vad är det för delar som behöver stärkas i Storbritannien idag och vilka vägar skall EMS-leverantörerna välja för att lyckas?

Ett antal brittiska EMS:are frågades ut av den engelska nyhetssiten newelectronics.co.uk om hur de såg på utvecklingen i den brittiska elektronikindustrin men framförallt om de såg någon framtid på denna marknad. Både PartnerTech och NOTE finns där och Elektromekans nya ägare Hanzas Elektronika tittar också nyfiket på den brittiska marknaden för eventuella möjligheter till nya affärer. Det handlar idag, likt den modell företag ofta använder i Norden, även i Storbritannien om att vara snabb, flexibel, värdeskapande och effektiv för att kunna konkurrera om jobben. Som EMS-leverantör i Storbritannien är det idag viktigt att tänka på ett antal saker för att bli framgångsrik på denna, ändå ökande marknad. Idag är det inte lika fokuserat kring att sänka lönekostnader utan det finns idag en rad andra faktorer som styr placeringen av en kontraktstillverkare nämligen transportkostnader, energikostnader, infrastruktur och kommunikation av viktiga tekniska detaljer. Innan man kan svara på frågan om de brittiska EMS-företagen kan svara upp mot de brittiska OEM:arnas krav, så bör man enligt Cemtrons VD Paul Brown ställa sig frågan vad de brittiska EMS-företagen faktiskt kan erbjuda. ”Vissa krav är klara”, berättar han för newelectronics. ”Klart är att marknaden efterfrågar ökade serviceerbjudanden; att dynamiska, anpassningsbara och mottagliga organisationer lyckas; att OEM:arna vill att deras EMS-leverantörer skall erbjuda tydliga ledarskap och riktningar som ger dem möjlighet att fatta rationella beslut”, säger han. Han lägger även till att det är farligt att lita på ett specifikt branschsegment eller en specialistkompetens och vidare menar han att efter den förändring som skett under den senaste tiden så kan man nästan konstatera att de som är kvar på marknaden är de som också står rustade för att överleva. ”Med en närmast total död inom den brittiska volymproduktionen så finns det nu en ny uppsättning utmaningar både för kundbasen och för de EMS-leverantörer som fortfarande finns på marknaden. Man kan förmodligen säkert säga att de som finns kvar har bevisat att de fortfarande är konkurrenskraftiga och det är förmodligen de som kommer att överleva och utvecklas på denna marknad”, säger Paul Brown. Under årtionden har många den brittiska industrin varit uppbyggd av stark ingenjörskraft och det är fortsättningen av designfokuserad verksamhet som skall bygga vidare på den brittiska ekonomin, enligt de EMS-leverantörer newelectronics pratat med. ”Att stötta design är en förutsättning för att åstadkomma långsiktig framgång i den brittiska ekonomin. Det finns idag oräkneliga små duktiga företag som utvecklar egna nya teknologier. Enligt vår erfarenhet tittar kunderna endast över haven för att kapa kostnader för volymtillverkning av stabila produkter och inte efter innovative design och utvecklingsexpertis. Dessa företag är spridda över landet vilket betyder att de mer troligt hittar en lokal partner med passande kompetens som skall hjälpa dem att snabbare utveckla deras kärnverksamhet”, säger Prism Electronics affärsutvecklingschef David Dickin till newelectronics. PartnerTechs brittiska VD, Gary Howse håller med: ”Kunderna letar idag oftare efter en partner som tar ett komplett ansvar för produktens hela livscykel. En med brett erbjudande inklusive produktutveckling, prototyper, industrialisering, testutveckling, kretskortstillverkning, slutmontering samt logistik-, distributions- och eftermarknadstjänster”, säger han. Gary Howse ser inte att det är försvarbart överhuvudtaget att inte outsourca tillverkningen när man har en väldigt utvecklingstung verksamhet. "Utvecklingsintensiva företag förstår värdet av att investera i utveckling och marknadsbearbetning hellre än att hålla en egen tillverkning igång. Genom att outsourca tillverkning och andra länkar i värdekedjan så frigör du en mängd energi och resurser i dessa företag och till syvende och sistens så är det tillväxten och utvecklingen i dessa företag som gynnas av detta", säger PartnerTechs brittiska VD Gary Howse.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2