Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 juli 2008

PartnerTech ökar omsättningen under andra kvartalet

PartnerTech har nu efter ett svagt första kvartal tagit sig åter upp på tillväxt under andra kvartalet. Affärsområdet Terminal/Machines visar åter stark försäljning. Vinsten är dock betydligt försämrad för bolaget.

Nu har samtliga ev de 150 uppsagda vid PartnerTech lämnat bolaget och bolaget visar efter ett svagt första kvartal återigen tillväxt i andra kvartalet. De årliga besparingarna på 100 MSEK skall PartnerTech lyckas uppnå under fjärde kvartalet i år men redan nu har förändringsarbetet börjat ge effekt. PartnerTech omsatte under första halvåret 1 306,7 MSEK(1 365,3). Rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (54,7) och resultatet efter skatt uppgick till -6,1 MSEK (34,3) men det var främst det första kvartalet som höll tillbaka siffrorna. Under andra kvartalet visade PartnerTech åter tillväxt. Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 694,7 MSEK (683,1) och rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (24,3). Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 MSEK (16,0). Volymuppgången jämfört med första kvartalet 2008 härrör sig främst från ökningar inom affärssegmentet Terminals/Machine Solutions. Kassaflödet efter investeringar uppgick till SEK -16,2 miljoner (53,3). Kassaflödet förklaras i huvudsak av att kundfordringarna är extra stora som en följd av höga utleveranser inför semesterperioden samt av betald skatt som är högre i år än motsvarande period föregående år då skatten baseras på ett historiskt högre resultat. Försäljningsintäkterna från de enheter som tidigare i år avyttrats gav ett positivt kassaflöde i perioden om SEK 9,3 miljoner. Investeringarna uppgick till SEK 12,7 miljoner (11,4). Affärssegmentet Terminals/Machine Solutions omsättning uppgick under första halvåret till SEK 344,1 miljoner (287,9), en ökning med SEK 56,2 miljoner eller 19,5%, och är därmed det segment som uppvisat störst omsättningsökning i perioden. Omsättningen för affärssegmentet Medical Equipment uppgick till SEK 208,3 miljoner (250,1), vilket är en nedgång med SEK 41,8 miljoner eller 16,7%. Nedgången är orsakad av en generell efterfrågeminskning från flertalet av segmentets kunder. Industri/Telecom, som är det största segmentet, omsatte SEK 754,3 miljoner (827,2) en minskning med SEK 72,9 eller 8,8%. Lägre efterfrågan från flera av segmentets kunder är orsak till den lägre volymen jämfört första halvåret föregående år. För en del av dessa kunder är efterfrågeminskningen av tillfällig karaktär och beror på säsongsvariationer i orderläggningen. Några av de större kunderna i segmentet har också haft en mycket positiv utveckling och därmed kompenserat en del av minskningen.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1