Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 juli 2008

1,45 Mdr i vinst för Alfa Laval

Alfa Laval redovisar en vinst efter finansiella poster på 1,45 miljarder.

Alfa Laval överträffar förväntningarna och visar i sin rapport att efterfrågan är fortsatt stark på företagets produkter. Efterfrågan på Alfa Lavals produkter var under andra kvartalet kvar på en hög nivå och orderingången nådde 7,1 miljarder kronor. De starkaste kundsegmenten var Marine & Diesel och Food. ”Vår starka närvaro på tillväxtmarknaderna motverkar en inbromsning i USA och Västeuropa och resulterade i en organisk tillväxt på 5 procent. Asien, Östeuropa och Latinamerika svarade för 49 procent av koncernens orderingång. USA passerades av Kina som bolagets största marknad under kvartalet. En ökning av faktureringen med 12 procent till 6,9 miljarder kronor och en fortsatt fördelaktig produktmix bidrog till en rörelsemarginal om 23,1 procent motsvarande en EBITA om 1,6 miljarder kronor”, kommenterar Alfa Lavals VD Lars Renström, VD. Orderingången ökade under andra kvartalet med 8,1 procent till MSEK 7 066 (6 822). Omsättningen ökade med 16,8 procent till MSEK 6 855 (6 094). Rörelseresultatet, justerad EBITA, uppgick till MSEK 1 585 (1 130), inklusive negativa växelkurseffekter om MSEK 88. Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 23,1 (18,5) procent. Resultatet efter finansiella poster var MSEK 1 456 (1 037) och resultatet efter skatt ökade till MSEK 1 038 (733).
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-1