Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 juli 2008

Prevas förbättrar rörelseresultatet med 164%

Prevas ökade sin omsättning med 37% under första halvåret och rörelseresultatet förbättrades med 164%.
Prevas omsättning för perioden januari - juni uppgick till 321,4 Mkr (234,5 Mkr), en ökning med 37 procent. Rörelseresultat för perioden uppgick till 41,5 Mkr (15,7), en ökning med 164 procent. Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 44,7 Mkr (20,5 Mkr). Rörelsemarginal för perioden uppgick till 12,9 procent (6,7). Rörelsemarginalen före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 13,9 procent (8,8).

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 29,1 Mkr (10,9 Mkr).

Omsättningen andra kvartalet ökade med 42 procent till 167,8 Mkr och rörelseresultatet ökade med 682 procent till 24,7 Mkr.

"Det glädjer mig mycket att vi redan nu kan se en tydlig effekt från våra förbättringsprogram som startade i början av året. Huvudsyftet med programmen är att upprätthålla en långsiktig stabil tillväxt med god lönsamhet. Vi kan idag presentera ett Prevas vars verksamhet fortsätter att växa i kombination med en kraftig resultatförbättring. Våra förvärv genererar god lönsamhet efter genomförd integration. Vi ser en fortsatt god efterfrågan och stabilitet på vår marknad inom Produktutveckling och Industrisystem. Vår unika förmåga att hantera helhetsåtaganden, innefattande allt från idé till produktionssättning, ger oss en stark konkurrensfördel vilket ytterligare bidrar till den starka resultatutvecklingen. Med stabilitet och lönsamhet som bas satsar Prevas nu framåt med nya erbjudanden och etableringar. Under hösten påbörjas även en kraftig nyrekrytering inom alla befintliga regioner", berättar Prevas VD Mats Lundberg.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-1