Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 juli 2008

Lysande första halvår för Beijer Electronics

Beijer Electronics redovisar sitt resultat för årets första hälft. Nettoomsättningen under första januari till och med 30 juni, 2008 steg med 40 procent till 650,1 mkr från 463,9 mkr under samma period i fjol.

Rörelseresultatet ökade med 23 procent till 57,2 mkr mot 46,6 mkr i fjol. Vinsten efter skatt blev 35,8 mkr mot 30,9 mkr i fjol. "Koncernens satsningar med flera stora förvärv det senaste året har gett resultat men vi är ännu inte helt i mål. Det finns mer att göra. Vi har dessutom ökat vårt fokus på omkostnader mot bakgrund av en mer utmanande omvärld, meddelar VD Fredrik Jönsson. Affärsområde Automation utvecklades positivt under det andra kvartalet med högre omsättning och resultat. Nyutvecklade koncept för nya kundsegment som fastighetsautomation och vattenrening har också rönt framgångar på marknaden. Företaget gör nu en kostnadsöversyn av verksamheten i Finland. Affärsområde HMI Products visade en fortsatt hög tillväxt och en kraftig resultatförbättring beroende på förvärvet av tyska Lauer i juni 2007. Integrationen av Lauer med omstrukturering och kostnadsbesparingar har givit förväntade effekter och Lauer nådde under det andra kvartalet affärsområdets marginalmål. Affärsområde IDC har utvecklats enligt plan under det första halvåret. Integrationen med koncernen, bland annat genom att effektivisera rutiner, öka produktiviteten och en översyn av produktprogrammet, har medfört vissa kostnader som belastat affärsområdets resultat. Samtidigt har företaget prioriterat ökade resurser till produktutveckling inom intressanta och snabbväxande segment samt lanserat kommunikationsprodukter inom segmentet Industrial Ethernet.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2