Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 juli 2008

Nolato VD osäker på Sony Ericssons framtida orderläge

Plastkomponenttillverkaren meddelade i dag om ett positivt delårsresultat. Framtiden är dock oviss, delvis på grund av Sony Ericssons vikande försäljning. Bolaget kommer även att lägger ned sin fabrik i Malaysia. Istället kommer produktionen att öka i Kina.

Nolato ökade under andra kvartalet 2008 omsättningen med 13 procent, till 694 mkr (616) och resultat per aktie med 48 procent till 1,75 kr (1,18). – Samtliga affärsområden har utvecklats positivt och vår lönsamma tillväxt fortsätter, säger Hans Porat, som är vd och koncernchef i Nolato. Sammantaget har det inneburit en ökning av koncernens marginal till 8,8 procent (7,5). – Flera viktiga projekt för framtida leveranser har erhållits under andra kvartalet, konstaterar Hans Porat. Nolato Telecom ökade omsättningen med 24 procent till 277 mkr (223) och rörelseresultatet EBITA med 64 procent till 23 mkr (14). Marginalen ökade till 8,3 procent (6,3). Försäljningen under kvartalet har till stor del utgjorts av produkter uppstartade under 2008, vilka har haft en mycket bra volymutveckling. Under slutet av kvartalet har Nolato Telecom påbörjat leveranser av produkter till den nya, kanadensiska kunden RIM, som bland annat utvecklar och producerar BlackBerry. Dock oroas Hans Porat av Sony Ericssons vikande försäljning. Han konstaterar att det är svårt att få några klara besked om framtiden från Sony Ericsson. – Affärsområdets verksamhet i Kina fortsätter att utvecklas mycket starkt, kommenterar Hans Porat, och eftersom vissa av Nolatos kunder har ifrågasatt Malaysia som produktionsland, har vi beslutat att stänga produktionsenheten i Kuala Lumpur under fjärde kvartalet i år för att koncentrera oss på Kina. Avvecklingen förväntas inte medföra några nämnvärda framtida engångskostnader. Nolato Industrials omsättning ökade marginellt till 259 mkr (257), medan rörelseresultatet EBITA ökade 16 procent till 22 mkr (19). Marginalen ökade till 8,5 procent (7,4). Volymerna har varit goda under kvartalet, framför allt till verkstads- och övrig industri, medan en svagare efterfrågan har märkts inom fordonsindustrin.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1