Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 juli 2008

Industriautomation bidrog till rekordkvartal för ABB

ABB rapporterade rekordsiffror för orderingång, intäkter och resultat före räntenetto och skatter (EBIT) under andra kvartalet 2008, med en nettovinst som nådde 975 miljoner dollar.

Global efterfrågan på ABB:s kärntekniker för att tillhandahålla tillförlitlig elkraft och högre industriell effektivitet var fortsatt stark, samtidigt som pågående verksamhetsförbättringar bidrog till ökad lönsamhet. EBIT nådde 1,4 miljarder dollar, upp 42 procent från föregående år. EBIT-marginalen ökade till 16,1 procent från 14,4 procent andra kvartalet 2007 som ett resultat av att ABB fortsatte dra fördel av högt kapacitetsutnyttjande, ökad anskaffning av komponenter från tillväxtekonomier samt andra verksamhetsförbättringar. Orderingången steg i alla divisioner på en stark marknad och ökade 31 procent (lokala valutor: 19 procent) till rekordhög nivå för ett enskilt kvartal på 11,3 miljarder dollar. Det var också det första kvartalet under vilket orderingången från tillväxtekonomier översteg orderingången från mogna marknader med en andel av 51 procent av total orderingång. Intäkterna ökade med 27 procent (lokala valutor: 15 procent) till 9 miljarder dollar. Energiföretag fortsatte att investera i ny och upprustad kraftinfrastruktur medan industrikunder, särskilt inom sektorerna olja och gas, marin industri och mineralindustri, utökade kapaciteten ytterligare. Behovet av energieffektivare industriteknik för att möta utmaningarna från stigande energi- och råvarukostnader fortsatte att driva på tillväxten. ”Det här var ett rekordkvartal för ABB”, säger Michel Demaré, ABB:s koncernchef och finanschef. ”Den globala efterfrågan på våra marknadsledande tekniker inom kraftinfrastruktur, energieffektivitet och industriell produktivitet är fortsatt på höga nivåer. ”Våra starka marknadspositioner i såväl tillväxtekonomier som mogna ekonomier ger oss fortsatt utomordentliga möjligheter till organisk tillväxt. Samtidigt fortsätter vi att förbättra lönsamhet och total avkastning på kapital genom åtgärder såsom bättre projektgenomförande och riskhantering, anskaffning till lägre kostnader och optimering av vår geografiska täckning.” Marknaden för industriautomation väntas vara fortsatt god i tillväxtekonomier, främst till följd av högre råvarupriser och behov av högre energieffektivitet och processkvalitet. På mogna marknader kan efterfrågan i vissa länder eller vissa sektorer som påverkas tidigt i konjunkturcykeln dämpas i samband med långsammare ekonomisk tillväxt, men för basindustri inom råvarubearbetning väntas fortsatt hög tillväxt. Utifrån dessa utsikter, och uteslutet en utbredd global konjunkturnedgång, bekräftar företaget sina förväntningar att nå tillväxttakter för helåret 2008 på cirka 15-20 procent för de kraftrelaterade verksamheterna. Som ett resultat av den mycket tillfredsställande tillväxten under första halvåret förväntar företaget att tillväxttakten för helåret för automationsverksamheterna blir klart över 10 procent.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2