Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 24 juli 2008

Cyncrona ökar men OEM Electronics minskar

OEM koncernens omsättning ökade med 21 % till 429 MSEK (354) under årets andra kvartal. Omsättningen för Cyncrona ökade medan OEM Electronics minskade, främst på grund av avvecklingen av Maxim.

Orderingången ökade med 18 % och uppgick till 430 MSEK (363). Resultat före skatt ökade med 47 % till 35,8 MSEK (24,3). Kostnaden för OEM:s avveckling av Maxim beräknas uppgå till 4 MSEK och belastar resultatet andra kvartalet. Koncernens omsättning under första halvåret 2008 ökade med 16 % till 861 MSEK (743). Justerat för förvärvade enheter ökade omsättningen med 9 %. Omsättningen utanför Sverige ökade med 31 % till 373 MSEK (285). Omsättningen för OEM Automatic och Cyncrona ökade medan OEM Electronics och Development minskade. Omsättningen för Cyncrona blev 104 (84) MSEK och rörelseresultatet 3,3 (0,9) MSEK. Omsättningen ökade med 24 % vilket gav en resultatförbättring med 2,4 MSEK jämfört med föregående år. I och med att produktsortimentet är av investeringskaraktär varierar försäljningen mellan kvartalen. Omsättning för OEM Electronics blev 135 (143) MSEK och rörelseresultatet 4,9 (6,8) MSEK. Omsättningen minskade med 5 % beroende på avveckling Semiconductors och minskad efterfrågan i den finska verksamheten. Rörelseresultatet är belastat med 4 MSEK i kostnad för avveckling produktområde Semiconductors där Maxim var huvudleverantör. Orderingången för hela gruppen ökade med 17 % till 880 MSEK (753). Alla bolagsgrupper utom Cyncrona har en orderingång som överstiger omsättningen. Orderstocken per 30 juni, 2008 uppgick till 277 MSEK (231). Det är fortsatt god tillväxt i flertalet av koncernens bolag. Rensat från fastighetsförsäljningarna ökade resultat före skatt med 26 % till 79,9 MSEK (63,5). Resultat före skatt uppgick till 85,3 MSEK (76,7). I resultatet ingår försäljning av fastighet som bidrar med 5,4 MSEK (13,2). OEM Automatic och Cyncrona levererade ett bättre resultat medan övriga gruppers resultat var lägre än motsvarande period föregående år. OEM:s försäljning är uppdelad enligt följande: Sverige 57 % (61), Finland 17 % (20), övriga Norden 16 % (9), utanför Norden 10 % (10).
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2