Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 04 augusti 2008

Positivt på halvledarmarknaden

Den globala försäljningen av halvledare ökade under första halvåret 2008 till $ 127,5 miljarder, en ökning med 5,4 procent jämfört med samma period 2007 då försäljningen var $ 121 miljarder, enligt Semiconductor Industry Association (SIA).

Junis försäljning på 21,6 miljarder dollar ökade med 8 procent från 20 miljarder dollar juni 2007. Under juni månad ökade försäljningen med 0,5 procent från maj, då försäljningen var 21,5 miljarder dollar. Omsättningen under andra kvartalet var 64,7 miljarder dollar vilket motsvarade en ökning med 3 procent från första kvartalet. Hittills har de ökande energikostnaderna haft liten effekt på efterfrågan för elektronikprodukter där halvledare ingår. "Fortsatt styrka på den internationella marknaden i kombination med en god efterfrågan i USA bidrog till den ökande globala försäljningen av halvledare i juni, säger SIA:s president George Scalise. "Den största efterfrågan fanns inom så kallade ”drivers-halvledare” – för persondatorer. Denna marknad står för 40 procent av den totala efterfrågan inom halvledarkomponenter. ”Vad gäller överutbud på marknaden (sk excess) så är det i balans undantaget några få produktområden," enligt Scalise. SIA noterade att försäljningen av halvledarprodukter under juni månad, med undantag av minnesprodukter, ökade med 12 procent jämfört med året innan. Priserna på minnesprodukter ökade kraftigt vilket var en bidragande orsak till att den marknaden sjönk med 6 procent från året innan. ”Kostnaden för 1 Gb av DRAM har minskat med 43 procent under det senaste året, medan priset på 2 Gb för NAND-flash har sjunkit med 61 procent under samma period.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2