Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 augusti 2008

Ghana ny dump för illegalt e-avfall

Miljörättsorganisationen Greenpeace har upptäckt föroreningar orsakade av giftigt avfall från elektronik i Ghana. Greenpeace har analyserat prover från soptippar för elektronikavfall i Ghana och resultatet avslöjar allvarliga föroreningar från farliga kemikalier.

En ständigt växande efterfrågan på den senaste elektroniken skapar allt större mängder av föråldrade elektronik som ofta innehåller giftiga kemikalier som bly, kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel. Enligt Greenpeace dumpas mycket av detta e-avfall i utvecklingsländerna. Under Greenpeace utredning angående olaglig handel med e-avfall hittade organisationen belägg på att e-avfall exporteras, ofta illegalt, till Ghana från bland annat Europa och USA. Containrar fyllda med e-avfall från bland annat Tyskland, Schweiz och Nederländerna skickas till Ghana under falsk märkning. Att exportera e-avfall från Europa är olagligt men att exportera gammal elektronik för återvinning är tillåtet. Oskyddade arbetstagare, många av dem barn, demonterar elektronik i jakt på metaller som kan säljas vidare. De återstående avfallet bränns sedan. Några av proverna innehöll giftiga metaller inklusive bly i mängder som översteg toleransnivåerna med hundra gånger. Bland andra kemikalier fanns ett ämne som är känt för att störa fertiliteten hos människor. Ett prov innehöll också en hög nivå av klorerade dioxiner som främjar cancer bland annat. Greenpeace utövar påtryckningar på de största elektronikföretagen för att fasa ut giftiga kemikalier och att införa globala återvinningssystemen. Båda dessa åtgärder är avgörande för hanteringen av den växande strömmen av giftigt e-avfall. Vissa företag gör framsteg på vägen mot att ta ansvar för hela produktlivscykeln. Men Greenpeace anklagar elektronikjättarna Philips och Sharp för att de vägrar acceptera att de är ansvariga för återvinning av sina gamla produkter. Videoklipp från Greenpeace om dumpningen av e-avfall
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-21 17:52 V15.3.3-2