Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 augusti 2008

"Vänd miljökraven till en konkurrensfördel"

Ny miljölagstiftning växer upp som svampar ur jorden världen över. Det här ställer nya krav på svenska företag. Men det går att omvandla miljökraven till en konkurrensfördel.

Lagstiftarna världen över lanserar i snabb takt nya och allt hårdare miljökrav som tillverkare måste följa för att få sälja sina produkter. Bara inom EU har vi sett REACH, RoHS, WEEE och EuP och till dem kan läggas China RoHS, Korea RoHS, California Prop 65 och en rad liknande regelverk. Hur hanterar företagen de accelererande kraven? "Det vi på Intertek ser är att många inte vet hur de ska hantera den allt mer omfattande miljörelaterade redovisningen", säger Anders Kjellvard Mattsson, Environmental Services Manager på Intertek. "Man saknar ibland helt enkelt kunskap om ny miljölagstiftning vilket gör det svårt att veta vad man ska göra, när och hur", fortsätter han. Frågorna företagen ställer sig är många. Hur drabbas just de av REACH och hur ska de kunna veta vilka ämnen som finns i alla delar av sin produkt? Hur gör de om deras leverantör inte kan svara på vad produkten innehåller? Räcker det med att ha ett intyg från leverantören på att de uppfyller RoHS? Hur kommer EuP-direktivet att påverka dem och när börjar det att gälla? "Det handlar i mångt och mycket om ett paradigmskifte i arbetssätt för tillverkarna. Idag och framöver krävs att man effektivt och systematiskt samlar in information om förekomst av kemiska ämnen från sina underleverantörer och kontrollerar, sammanställer och redovisar dem. Det blir för många ett helt nytt verksamhetsområde vid sidan av produktutvecklingsarbetet", säger Anders Kjellvard Mattsson. För att ge ett konkret exempel på hur företag påverkas av REACH kan nämnas att när den så kallade kandidatlistan i REACH publiceras har företagen 45 dagar på sig att besvara frågor från myndigheter, kunder och allmänhet om kemikalierna i en viss produkt. Miljöorganisationer ligger i startgroparna för att pumpa ut förfrågningar för att sätta press på företagen. "Här kan problem uppstå för företag som inte har förberett sig. Många har varken kompetens eller resurser att ge korrekta svar i tid. Samtidigt möter vi också företag som ser en möjlighet i all ny miljölagstiftning. De skaffar sig marknadsfördelar genom att kunna förse sina kunder med snabb, korrekt information som gör att kunden känner sig trygg med sin inköpta produkt. Det här är speciellt tydligt i underleverantörsledet just nu", berättar han vidare. Intertek ser en ökande efterfrågan på miljötjänster som gör att företagen kan få hjälp med att effektivt hantera dessa frågor och i vissa fall kanske även outsourca kompetensen. "Vi satsar stort på det här området och har bildat en helt ny miljöenhet. Fokus ligger på att hjälpa företag med rådgivning, praktisk hjälp, verifiering och rapportering så att de ska kunna uppfylla regelverk och kunders krav och även kunna vända den nya lagstiftningen till sin fördel. Just nu är REACH knäckfrågan för våra kunder inom elektronik- och elbranschen eftersom den använder en hel del ämnen som är föremål för speciellt tuffa krav. Vi rustar oss för att kunna hjälpa våra kunder och räknar med att expandera verksamheten rejält den närmaste tiden", säger Anders Kjellvard Mattsson.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2