Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 augusti 2008

JLT Mobile redovisar svagt resultat

JLT Mobile redovisar en förlust för det första halvåret 2008. Största anledningen är den svaga utvecklingen på USA-marknaden.

Från 2006 har koncernens tillväxt varit svag, Försäljningen räknat i antal enheter har ökat svagt men minskat något i värde. Bakom siffrorna döljer sig däremot en bra expansion i Europa med en årlig tillväxt på 30 procent, men en motsvarande nedgång i USA. Utvecklingen i Europa har drivits genom aktiv försäljning, ett ökat antal försäljningskanaler och med direkt engagemang i utvalda större affärer. I USA har en partner ensamt svarat för all försäljning och marknadsbearbetning och JLT har hitintills inte haft någon egen representation i USA. En svag utveckling av USD kursen har förstärkt den negativa trenden i USA. JLT har beslutat att utöka koncernens sälj- och marknadsorganisation under 2008 för att både förstärka en fortsatt positiv utveckling i Europa, och med dedicerade resurser på plats återta marknadsandelar i USA. Detta innebär för JLT:s del en offensiv satsning som framförallt syftar till att säkerställa en stabil försäljningsutveckling från och med 2009. Marknadsinvesteringar innebär ökade kostnader redan under 2008. Koncernens kassaflöde var negativt under det första halvåret 2008 med -14,2 MSEK (-2,7). Flödet har påverkats av en utdelning på 6,7 MSEK och utnyttjande av checkkredit om 1,3 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,5 MSEK (14,7). Soliditeten uppgick till 74 procent (74) och det egna kapitalet var 44,5 MSEK (47,3). Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till -0,7 MSEK (-0,5). För 2008 är styrelsens bedömning att omsättningen minst kommer att uppgå till föregående års nivå. Den nya handhållna produktlinjens tillväxt överträffar tidigare uttryckta förväntningar och kommer att svara för mer än 25% av den totala omsättningen Den fordonsmonterade produktlinjen har haft en svag utveckling på vissa marknader medförande ett volymtapp. Investering i utökad marknadsorganisation och nya återförsäljare kommer att belasta resultatet under 2008. Denna investering beräknas ge en bra plattform för tillväxt 2009, men leder tillsammans med den nya handhållna produktlinjens initialt lägre lönsamhet till att resultatet för 2008 blir väsentligt lägre än föregående år.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-2