Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 augusti 2008

Aros Quality Group ökar farten

Aros Quality Group (AQ) har idag lämnat sin delårsrapport för januari – juni 2008. Resultatmässigt har andra kvartalet motsvarat förväntningarna, detta främst tack vare att pågående lönsamhetsförbättringsprojekt i lågpresterande bolag börjat ge resultat.

Nettoomsättningen ökade till 863 Miljoner SEK (792). Orderingången ökade till 899 Miljoner SEK (876). Resultatet efter finansiella poster ökade 66,9 Miljoner SEK. Resultatet efter finansiella poster ökade till 66,9 Miljoner SEK (63,9). Resultatmässigt har andra kvartalet motsvarat förväntningarna, detta främst tack vare att pågående lönsamhetsförbättringsprojekt i lågpresterande bolag börjat ge resultat. AQ Electric Suzhou Co Ltd i Kina har under kvartalet levererat sina första svenskutvecklade transformatorer till den lokala marknaden. AQ har förvärvat ABBs plåtverkstad i Ludvika, verksamheten kommer att bedrivas i ett dotterbolag med namnet AQ Lasertool i Ludvika AB. Tillträde 2008-07-01, beräknad årsomsättning ca 60 MSek. Vid en rättegång i tingsrätten i Jönköping har AQ förlorat ett mål. Kostnaden för detta uppgår till 1,5 MSek som belastat resultatet under andra kvartalet. AQ har överklagat tingsrättens dom till Hovrätten. Vid årsstämman som hölls i april fick styrelsen i uppdrag att fortsätta se över förutsättningarna för ett byte från Aktietorget till en noterad marknadsplats vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Med den turbulens som för närvarande finns inom marknadsplatserna gör Styrelsen idag bedömningen att ett listbyte inte gagnar aktieägarna. Prisökningar på främst stål kommer att få ett genomslag under andra halvåret 2008 vilket AQ har som målsättning att överföra till slutkund. Styrelsen gör idag bedömningen att 2008 kommer att resultera i ökad omsättning och resultat jämfört med 2007. Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2