Annons
Annons
Komponenter | 14 augusti 2008

Telekom pressar Habia Cable

Habia Cable har minskat sitt rörelseresultat trots en god faktureringsutveckling. Detta beror på pressade marginaler inom Habias största kundgrupp telekomsektorn.

Under perioden januari–juni uppgick Habia Cables orderingång till 364 Mkr (312), en ökning med 17 procent. Faktureringen steg med 9 procent och var 339 Mkr (311). Rörelseresultatet nådde 40,3 Mkr (44,0) och rörelsemarginalen var 11,9 procent (14,1). Under andra kvartalet var orderingången 180 Mkr (158), en ökning med 14 procent. Faktureringen ökade med 9 procent till 177 Mkr (163). Rörelseresultatet var 18,8 Mkr (22,9) och rörelsemarginalen 10,6 procent (14,0). Habia har minskat sitt rörelseresultat trots en god faktureringsutveckling. Resultattappet beror främst på pressade marginaler inom telekomsektorn som är Habias största kundgrupp. Kapaciteten i bolagets fabrik i Kina byggs ut för att möta denna prispress med en större andel produktion i lågkostnadsländer.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-2