Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 augusti 2008

FlexLink ökar försäljningen och lönsamheten

Försäljningen ökade och lönsamheten förbättrades starkt under årets sex första månader. Orderingången nådde rekordnivå.

Orderingången under andra kvartalet uppgick till 414 (365) Mkr och under första halvåret till 782 (691) Mkr. Detta motsvarar en tillväxt på 13% jämfört med samma period 2007 och är företagets högsta någonsin. Nettoförsäljningen för andra kvartalet uppgick till 355 (339) Mkr och under första halvåret till 653 (630) Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 39 (20) Mkr och under första halvåret till 56 (24) Mkr. EBITA-marginalen för första halvåret uppgick till 9% (4%). Positionen har förstärkts genom större orders från företag inom samtliga huvudsegment; Automotive, Electronics, FMCG (dagligvaror) och Health Care.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1