Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 18 augusti 2008

Fingerprint har fått problem med underleverantör

Fingerprint Cards angav i delårsrapporten för januari-juni 2008 att leveranserna för årets tredje kvartal var planerade att öka med 50 procent jämfört med årets andra kvartal. Produktionsstörningar hos en av bolagets underleverantörer, vilka bolaget fick kännedom om först efter delårsrapportens offentliggörande, innebär att denna plan sannolikt inte kan uppfyllas.

Med den kunskap om situationen som bolaget har i dagsläget bedöms nu leveranserna för det tredje kvartalet öka endast marginellt i jämförelse med föregående kvartal. Produktionsproblemet bedöms kunna åtgärdas inom den närmaste månaden. Tekniska problem har uppstått i det steg som ligger före själva paketeringen av sensorkomponenten. I detta produktionssteg beläggs sensorns yta med ett skyddande skikt varefter ett automatiserat test skall genomföras innan kislet sänds vidare till den underleverantör som utför paketeringen av sensorkomponenten. Underleverantören ifråga har inte lyckats få testutrustningen att fungera fullt ut och därför blir flödet av chip som skall gå vidare för paketering mindre än planerat. Problemet bedöms kunna vara åtgärdat inom den närmaste månaden. Den underleverantör som utför själva paketeringen av sensorn har inte haft några produktionsstörningar. Försäljningen för innevarande år bedöms öka med cirka 70 procent jämfört med föregående år. Det finansiella mål som kommunicerades i halvårsrapporten om att bolagets mål är att nå en breakeven-punkt någon gång under början av 2009 kvarstår, med preciseringen att det avser första halvåret 2009.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-21 17:52 V15.3.3-2