Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 augusti 2008

Sincotech VD: ”Flytt- tiderna är över nu”

Sincotech Nordic AB, dotterbolag till maskin- och materialleverantören Sincotron Finland Oy etablerade sig på den svenska marknaden under förra året. Och så här långt är man nöjd med utvecklingen. Företagets VD Pehr Nordman ser att viss produktion från Asien börjar komma tillbaka till de nordiska länderna.

Företaget verkar lokalt på de nordiska marknaderna men hjälper sina kunder globalt. Sincotron startade 1969 som ett dotterbolag till dåvarande svenska Sincopac AB. 1984 köptes bolaget upp av amerikanska Dover Corporation som sedan sålde tillbaka det finska bolaget till den lokala ledningen 1991. 1995 köpte Anders Karström upp resterande delarna av Sincotron från Dover. Han sålde det sedan vidare till ElektronikGruppen år 2000 som senare namnändrade sina Sincotronbolag till Scanditron. På senare år har finska Sincotron åter igen etablerat sig i Sverige, Norge och Danmark under namnet Sincotech Nordic AB. Sincotron Finland startade med att sälja till den svenska marknaden från Finland. Nu har man etablerat sig med tre anställda i Jakbosberg utanför Stockholm, i form av Sincotech. Under 2007 omsatte hela Sincotron Finland-koncernen 7,33 miljoner Euro. ”Av dessa står produktionsmaterial som pastastenciler fortfarande för en alldeles för liten del”, säger Pehr Nordman till evertiq. I huvudsak kommer omsättningen från maskinverksamheten. Vinsten för 2007 var cirka 50.000 Euro. Under 2006 var den totala omsättningen 8,14 miljoner Euro och vinsten landade på 365,000 Euro. ”Anledningen till den lägre vinsten under 2007 förklaras främst med att ett antal kalkylerade kundinvesteringar inte slog in, samt egna investeringar i etableringar som Sincotech Nordic och den egna stencilproduktionen”, säger Pehr Nordman. En stor del av försäljningen utgörs av Speedline Technologies och Orbotech. Orbotech säljs enbart i Finland och de Baltiska staterna. Speedline består av varumärkena Camalot, Electrovert, Accel och MPM. ”I Sverige är marknaden för Printers starkt dominerade av DEK, vilket vi hoppas ändra på med mycket konkurrenskraftig teknik från MPM”, säger Pehr Nordman. ”I Finland har MPM en god marknadsandel och baserat på det bör MPM kunna konkurrera även här”, fortsätter han. Andra leverantörer hos Sincotron utgörs av SPEA, Techni-Tools och Universal Instruments Pick-and-place-maskiner som företaget har marknadsfört i drygt ett år. Hittills har Sincotech lyckats genomföra ett par installationer på den svenska marknaden. Försäljningen i Sverige utgörs främst av Printers, mestadels på grund av att allt fler mindre komponenter börjar användas. Flying Probe-testare är ännu ett frågetecken. Enligt Pehr Nordman så är Flying Probe-tekniken missförståd här. ”De flesta tillverkare i Sverige har erfarenheter av den äldre generationens mindre flexibla Flying Probe-testare och har ännu inte upptäckt möjligheterna med de nya Europeiska testarna, speciellt i kombination med en AOI maskin.”, säger han. Sincotech växer så mycket som det behövs på den svenska marknaden. ”Först måste vi säkerställa att vi har kunnandet på plats”, säger Pehr Nordman som ser att en viss del av produktionen av mer krävande produkter kommer tillbaka från Asien. ”Tiderna när produktionen flyttade bort från Norden är över” säger han. ”Vi är inte intresserade av att komma här och ta en snabb order för att sedan dra oss ur, utan vi är här för att stanna och jobbar oss upp steg för steg, avslutar Pehr.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-1