Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 augusti 2001

Nödlandning för ekonomin

Efter sommarens flöde av ny statistik har det blivit uppenbart att den svenska ekonomin varken går in för en mjuk- eller hårdlandning. Snarare handlar det om en nödlandning.

Det sade Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster när organisationens första konjunkturprognos presenterades på måndagen Under våren stannade den första motorn, industriproduktionen, på grund av den snabbt vikande konjunkturen i såväl USA som Europa. Följden blir en försämring av handelsbalansen och en generellt svagare utveckling på arbetsmarknaden. Den andra motorn, den privata konsumtionen, är på väg att stanna. Konsumtionen har minskat i takt med hushållens förväntningar om framtiden. En oväntat stark prisökning under våren har dessutom minskat konsumtionens drivkraft. Den tredje motorn, tjänstesektorn, hackar svårt och risken är stor att utvecklingen till och med blir betydligt svagare än vad företagen i branschen själva förväntar sig. Prisökningarna på bland annat livsmedel och energi gör att konsumentpriserna i snitt kommer att ligga 2,8 procent högre än förra året, säger Stefan Fölster. Visserligen kan vårens inflationstal ses som engångshändelser. Höstens inflationstal blir svagare, men säsongmässiga prisökningar för kläder och skor håller priserna uppe. Nästa år räknar vi med att inflationen blir två procent. BNP-utvecklingen blir svag. I en analys av arbetsmarknadsläget i slutet av maj kom Svenskt Näringsliv fram till en tillväxttakt på två procent för i år, långt under övriga prognosmakares bedömningar. Nu justeras siffrorna ned ytterligare. BNP förväntas öka med enbart 1,4 procent i år och 1,5 procent nästa år. Men förutsättningen för detta är att världskonjunkturen vänder uppåt i mitten av nästa år, en vändning som i så fall skulle komma från den amerikanska ekonomin. Minskade lager och en något lägre överkapacitet få ekonomin att vända. Men ännu finns inga synliga tecken på en sådan vändning, avslutar Stefan Fölster. Läs hela rapporten
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1