Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 september 2008

Saabs försäljning av Saab Space klar

Saabs försäljning av Saab Space till den schweiziska flyg-rymd- och försvarskoncernen RUAG är nu klar.

Saab AB avyttrar 100 procent av aktierna i Saab Space AB, inklusive det österrikiska dotterbolaget Austrian Aerospace, till schweiziska RUAG Holding AG. Samtliga villkor för försäljningen, som tillkännagavs den 15 juli 2008, är nu uppfyllda. Försäljningspriset på aktierna uppgår till 335 miljoner kronor. Utöver det fasta priset har Saab möjlighet att erhålla ytterligare ersättning om Saab Space ger ett långsiktigt positivt resultat. Transaktionen bedöms generera en reavinst under 2008 om cirka 100 miljoner kronor.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2