Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 02 september 2008

Kontaktdonsmarknaden har haft 6 år av tillväxt

Den amerikanska analytikerfirman Bishop & Associates skriver att kontaktdonsindustrin är på sitt sjätte år av tillväxt och uppnår en total årlig tillväxttakt (CAGR) på 10,3 procent sedan 2002. Detta är en stark comeback från 2001 och 2002, som var de värsta åren i industrins historia.

Under 2002-2008 växte industrin från 25,5 miljarder USD i försäljning till 46,0 miljarder USD. ”Vi beräknar att kontaktdonsindustrin kommer att hamna på 60,8 miljarder USD i försäljning år 2012 och uppnå en årlig tillväxttakt på 7,3 procent mellan 2007 och 2012. Vår prognos för årlig tillväxt är 7,3 procent 2008, 5,4 procent 2009, 8,6 procent 2010, 6,7 procent 2011 och 8,4 procent 2012”, står det vidare i rapporten från Bishop & Associates. Detta innebär att branschen skulle uppnå 10 år av försäljningstillväxt, vilket är ett nytt rekord för industrin. Lång tillväxt är inte unik. Det tidigare rekordet är åtta år med början 1993 och slut 2001. Tillväxten gick då från 17,1 miljarder USD år 1993 till 34,9 USD under år 2000, en CAGR på 9,3 procent. Långa tillväxtperioder sker i allmänhet när den globala ekonomin är stark. Men elektroniska produkter har blivit ett måste i affärs- och personapplikationer såsom persondatorer, mobiltelefoner, och nätverk. Spridningen av elektroniska produkter över hela världen har skapat ett efterfråganscenario som ibland kan vara oavhängigt den globala ekonomin. Sådana elektroniska produkter kommer att fortsätta att ge tillväxt under perioder av långsammare ekonomisk utveckling, när andra marknader minskar. Dessutom har elektronisk produktförsäljning historiskt sett vuxit med 2,5 till 3,0 gånger BNP-tillväxten. Dessa faktorer ger elektronikindustrin en särskilt unik position som i sin tur gör att kontaktdonsindustrin uppnår tillväxt under långa perioder. Sammanfattningsvis säger rapporten att kontaktdonsindustrins tillväxt inte kommer att upphöra förrän efter 2012.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-2