Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 september 2008

Svensk elektronik i världsklass

Elektronikforskningen i Sverige håller världsklass och ger stora möjligheter till att skapa nya företag säger en internationell utvärdering av svensk mikroelektronik.

Tre stora forskningsfinansiärer, SSF, VR och Vinnova, har utvärderat kvaliteten på elektronikforskningen vid de svenska högskolorna genom internationella experter som studerat mikroelektroniken. De anser att den svenska forskningen bedrivs på mycket hög nivå. Forskning på höghastighetselektronik, kiselbaserade komponenter och organisk elektronik är alla mycket viktiga områden för den svenska industrin. Svenska forskare ligger också väl till internationellt inom nanoteknik. Andra områden som nämns ar fotonik och systemdesign där det finns flera världsledande projekt. Svensk forskning har stora möjligheter att medverka till att nya företag startas, men det behövs mer riskkapital och mer entreprenörskunnande menar utvärderarna. Kontakterna mellan högskola och industri skulle dock kunna bli bättre. Ett exempel på bra branschsamverkan är Acreo som är ett forskningsinstitut inom mikroelektronik, optik och kommunikation, samt Myfab, ett samarbete mellan renrummen vid KTH, Chalmers och Uppsala universitet.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2