Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 september 2008

ObsteCare och Uvula har beviljats stöd för utvecklingsprojekt av projekt INSICT

Projektet INSICT har som syfte att bidra till ökad konkurrenskraft för i första hand små och medelstora företag inom branscher som ligger utanför IT- och telekomsegmentet.

INSICT finansieras av Vinnova som har gett industriforskningsinstitutet Acreo i uppdrag att administrera projektet. Syftet är att teknik- och/eller funktionssprånget i sådana produkter, tjänster och produktionsprocesser skall leda till bättre funktionalitet, användbarhet och nytta för kunden, ökad försäljning, produktivitet och konkurrensförmåga för företaget samt ökad sysselsättning, förbättrade arbetsvillkor och ökat välstånd för samhället. Fordonsindustri, bioteknik- och läkemedelsindustri, gruv- och stålindustri, skogs- och träindustri samt rymd- och flygindustri är prioriterade projekt.
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2