Annons
Annons
Annons
Annons
Material | 18 september 2008

Böjda nanorör får nya egenskaper

Brittiska forskare har upptäckt en helt ny egenskap hos kolnanorören.

De elektriska egenskaperna ändras när dubbelväggiga kolrör kläms ihop, böjs eller vrids. Fenomenet kan användas till helt nya komponenter, men det kan också ställa till problem för andra komponenter. I normala fall uppträder nanorören som metalliska ledare, men när kolväggarna kollapsar så blir de halvledande. De ursprungliga egenskaperna återställs sedan när vridningen upphör. ”Det grundläggande viktiga i upptäckten är möjligheten att göra en reversibel koppling mellan halvledare och metallisk ledning”, säger Christina Giusca, som lett arbetet vid University of Surrey. ”Det kan ha tillämpningar i vissa komponenter, samtidigt som det ger en varning till dem som designar halvledare av kolnanorör.” Deformationen kan uppstå vid olika arbetsmoment under eller efter tillverkningen, till exempel vid framställning av rören, processning av komponenterna, kontaktering och mätning. Därför kommer upptäckten att få stor betydelse när kolnanorören ska integreras med konventionell elektronik.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1