Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 september 2008

Likviditetsbrist i Digital Vision

Digital Vision AB hade år 2007 sitt mest framgångsrika år med en omsättning på 115 mkr och ett resultat på 5,8 mkr. Försäljningen har dock under de två första kvartalen 2008 försvagats kraftigt. Utfallet för de senaste månaderna visar att trenden med den svaga försäljningen fortsätter. Detta har lett till att bolagets finansiella situation har blivit ansträngd och att en likviditetsbrist har uppkommit.

Det är främst författarstrejken i Hollywood tidigare i år som ligger bakom den vikande försäljningsutvecklingen. Författarstrejken gav effekter i hela mediateknikbranschen. Flera produktionsbolag över hela världen, men främst i Europa, påverkades negativt, vilket resulterade i en minskad efterfrågan på bolagets produkter. Till följd av många konkurser bland dessa bolag ökade också tillgången av begagnade produkter på marknaden, vilket påverkade bolagets försäljning. Till detta kommer den generella finansiella oron som inneburit svårigheter för ett stort antal produktionsbolag att i dagsläget erhålla finansiering för inköp av nya produkter, vilket också har haft en negativ inverkan på bolagets försäljning den senaste tiden. Bolagets styrelse arbetar tillsammans med huvudägarna med att utvärdera situationen och finna en långsiktig lösning. Styrelsens bedömning avseende den finansiella ställningen är att en kontrollbalansräkning ej behöver upprättas, eftersom det finns övervärden i varulager och patent i sådan utsträckning att bolagets egna kapital med marginal överstiger aktiekapitalet. Likviditetssituationen är mer allvarlig. Bolaget är i omedelbart behov av minst fem miljoner kronor för att lösa förfallna skulder, samt för att kunna driva rörelsen fram till dess att en långsiktig finansiering kan säkras. Bolaget har under 2008 initierat ett åtgärdspaket för att möta de problem som orsakat nuvarande läge. Detta består bland annat av följande: - Nya produkter har tagits fram – dessa har mottagits mycket positivt bland annat vid bolagets medverkan vid International Broadcasting Conference i Amsterdam - De nya produkterna möjliggör ökad OEM-försäljning - Nya distributörer har kontrakterats bland annat i Kina och Indien - Provisionssystem på månadsbasis för säljarna har införts i syfte att öka försäljningen och få en jämnare försäljning över tiden - Personalreduceringar har genomförts under året Bolagets styrelse har vidare inlett ett arbete med att utvärdera de olika finansiella möjligheter som står till buds. Som ett led i detta pågår en upphandling av finansiell rådgivare. Målsättningen är att inom kort kunna kommunicera en finansiell lösning.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2