Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 28 augusti 2001

Halvårsrapport för Fingerprint Cards

Bolaget utvecklar en teknik för avläsning och matchning av fingertoppars mönster för fastställande av individers identitet. Tekniken ersätter PIN-koder och lösenord i säkerhetstillämpningar.

Fingerprint Cards teknik testas i försvarets datasäkerhetssystem Stort intresse för den nya linjesensorn Bolagets teknik anpassad till standardiserat gränssnitt, BioAPI Halvårsförlusten uppgår till MSEK 21,9 Likvida medel den 30 juni är MSEK 137 Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar en teknik för avläsning och matchning av fingertoppars mönster för fastställande av individers identitet. Tekniken ersätter PIN-koder och lösenord i säkerhetstillämpningar. De framtagna tekniska lösningarna licensieras till företag inom mobiltelefoni, datasäkerhet, passerkontroll och kortbaserade system för e-handel och andra elektroniska transaktioner. Marknad Bolaget fick under andra kvartalet ett starkt erkännande för sin teknik. Försvarets Materielverk, FMV, har i upphandlingen av ett nytt datasäkerhetssystem för försvarsorganisationen valt att testa teknik från Comex Electronics, Fingerprint Cards och Oberthur Card Systems. Oberthur levererar de smarta korten i vilka Fingerprint Cards algoritm implementeras. Comex, som är systemleverantör, levererar kortläsare vilka innehåller Fingerprint Cards sensor- och processorkomponenter. Ett första prototypsystem skall färdigställas och levereras innan årets slut och FMV:s beslut om eventuella serieleveranser förväntas under nästa år. Licensavtal har tecknats med Comex. I maj visade bolaget sin teknik på den stora teknikmässan CardTech/SecurTech i Las Vegas. På denna världsledande mässa visas de mest avancerade teknikerna inom områdena smarta kort och biometri. Biometric Associates Inc. demonstrerade ett självidentifierande smart kort, där hela Fingerprint Cards system byggts in i kortet, det vill säga både hård- och mjukvara. Stort intresse väckte även den nya sensor bolaget utvecklat, marknadens enda kapacitiva linjesensor, som genom sin litenhet (2,5 mm x 11 mm) blir både väsentligt billigare att tillverka och lättare att integrera i små applikationer som t.ex. mobiltelefoner. När volymtillverkare har gjort sina utvärderingar av biometriteknikens kvalitet och prestanda, kommer priset för tekniken enligt bolagets bedömning att vara helt avgörande. Teknisk status Förstärkningen av den tekniska organisationen ger fortlöpande positiva resultat avseende arbetet med industrialisering av komponenter, vidareutveckling av algoritmer och design av ny processor ASIC för den nya linjesensorn. Flera sensorutvecklare har haft stora problem med att få fram ett ytskikt, som gör komponenten tålig mot elektrostatisk urladdning. Fingerprint Cards har för sina sensorer utvecklat en ytbeläggning som klarar upprepade urladdningar på 15 KV. Därmed klarar bolaget kraven enligt den högsta EU-standarden, klass 4. Den framtagna ytan är produktionsanpassad och förbättrar dessutom sensorns prestanda för avkänning av fingermönster. Potentialen i den nya linjesensor bolaget utvecklat ligger i dess litenhet och den mycket låga tillverkningskostnaden. För applikationer av typen mobiltelefoner och handdatorer (PDA:s), som har en egen processor med tillräcklig kapacitet, kan denna användas för linjesensorn, varvid algoritmen kan levereras som en IP-modul. Därigenom reduceras det antal komponenter, som behövs för fingerverifieringen, till en enda, nämligen sensorn. För andra applikationer behövs en för linjesensorn särskilt anpassad processor ASIC. Designarbetet för detta processorchip har pågått under hela året och är nu i sitt slutskede. Prototypproduktion är planerad till slutet av detta år. Arbetet med anpassning av algoritmen har pågått parallellt och hela systemet med linjesensorn körs nu, i avvaktan på den nya processorn, i PC-miljö med ett av bolaget anpassat instickskort som simulerar en processor ASIC:s funktion. Under perioden har bolaget vidare anpassat sensor och algoritm till ett standardiserat gränssnitt för biometrisk teknik, BioAPI ("Biometric Application Programming Interface"). Fördelarna med denna anpassning är att bolagets teknik blir mer lättillgänglig för applikationsutvecklare, samt att det underlättar för storskaliga tester och utvärderingar.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1